มาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม 2

บทความนี้เป็นบทความที่ 2 ต่อเนื่องจากบทความแรกที่เผยแพร่ภาพรวมของมาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม WPC หรือไม้เทียมพลาสติกคอมโพสิต (Wood-Plastic Composite, WPC)


เนื้อหาในบทความนี้ นำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานสากล ASTM (ASTM International) เพื่อเป็นมาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกสเปควัสดุไม้เทียม WPC ให้แก่นักออกแบบและการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้สินค้า

ASTM คืออะไร?

ASTM ย่อมาจาก American Society for Testing and Materials คือสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1989 ทำหน้าที่กำหนดและจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบการใช้งาน และทำหน้าที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานอุตสาหกรรมของรัฐและสาธารณชนทั่วไป

มาตรฐานสากล ASTM คืออะไร?

คือมาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจากสมาคม American Society for Testing and Materials (ASTM) และประกาศใช้เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของวัสดุและผลิตภัณฑ์

มาตรฐานสากล ASTM ถูกจัดแบ่งเนื้อหาตามหัวข้อ ดังนี้

 1. Classification เป็นมาตรฐานของระบบการจัดการและการจัดแบ่งวัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบ หรือการใช้งาน ออกเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัยคุณลักษณะที่เหมือนกัน เช่น แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ คุณสมบัติหรือประโยชน์ใช้สอย
 2. Specification เป็นข้อกำหนดที่ระบุลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องการของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบหรือการใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้มักจะแสดงค่าเป็นตัวเลขและมีข้อจำกัดกำหนดไว้ พร้อมทั้งวิธีหาค่าเหล่านั้นด้วย
 3. Terminology เป็นเอกสารมาตรฐานที่กำหนดคำนิยาม คุณลักษณะ คำอธิบายของศัพท์ต่างๆ เครื่องหมาย ตัวย่อ คำย่อที่ใช้ในมาตรฐานต่างๆ
 4. Test method เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธีที่กำหนดให้ใช้ในการตรวจสอบ พิสูจน์วัด และปริมาณคุณภาพ คุณลักษณะ คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของวัสดุ ระบบ หรือการใช้งาน ซึ่งมีผลการทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินค่าตามข้อกำหนด
 5. Guide เป็นคำแนะนำหรือทางเลือกให้ผู้ใช้เลือกใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งสิ่งที่จะได้จากการประเมินจากมาตรฐานที่ใช้นั้นๆ ด้วย
 6. Practice เป็นวิธีการปฏิบัติเฉพาะสำหรับงานเฉพาะอย่าง ได้แก่ การเขียนรายงาน การสุ่มตัวอย่าง ความแม่นยำ ความละเอียด การเลือก การเตรียม การประยุกต์ การตรวจสอบ ข้อควรระวังในการใช้ การกำจัดทิ้ง การติดตั้ง การบำรุงรักษา ตลอดจนการใช้เครื่องมือทดสอบ

บทความนี้ ขอนำเสนอ ‘มาตรฐานสากล ASTM ที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม WPC’ โดยยกตัวอย่าง ไม้เทียมแบรนด์ THAISUN ประเภทไม้พื้น ซึ่งเป็นวัสดุไม้เทียม WPC ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (Test Method) ด้วยมาตรฐานสากล ASTM

มาตรฐานสากล ASTM ที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม WPC มีดังนี้

1. ต้องรู้มาตรฐานสากล ASTM ของไม้เทียม WPC (Wood-Plastic Composite) หัวข้อ Specification และหัวข้อ Test Method ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ผู้เลือกใช้สินค้าไม่จำเป็นต้องทราบทั้งหมด เพียงแค่ทราบรหัสมาตรฐานสากล ASTM ที่ระบุในวัสดุประเภทนั้นๆ เพื่อนำมาเช็ครายละเอียดต่อไป (ดังแสดงในข้อ 2 และข้อ 3)


2. ต้องรู้วิธีแปลรหัสมาตรฐานสากล ASTM

ยกตัวอย่างวิธีการอ่านรหัสมาตรฐานสากล ASTM ของไม้พื้นTHAISUN ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (Test Method) ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 • Test Item คือ แสดงหัวข้อการทดสอบ
 • Test Method คือ แสดงมาตรฐานสากล ASTM ที่ผ่านการทดสอบตามหัวข้อการทดสอบ (Test Item)

Test result

Test Item :

- Bending strength1

- Water Absorption and Thickness Swelling

- Thermal Expansion2

- Slip Resistance

- Abrasion

- Screw and Nail Withdrawal3

- Stain resistance4

- UV resistance1

- Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi5

- Wear resistance

 

Test Method :

- ASTM D6109-13 and ASTM D7032-14

- ASTM D1037-12 section 23 Method A (24 hours)

- ASTM D696-08*1

- ASTM D2394-05(R2011)

- ASTM D4060-14

- ASTM D1761-12

- ASTM D3023-98(R2011)

- ASTM G154-12a Cycle 1 and ASTM D6109-13

- ASTM G21-15

- ASTM D4060-14

ยกตัวอย่าง เช่น

ASTM D4060-14 Test Method for Wear resistance

วิธีแปลรหัสมาตรฐานสากล ASTM

 • รหัส ASTM D4060-14 แปลว่า ได้รับมาตรฐาน ASTM หมายเลข D4060 ประกาศใช้ปี ค.ศ.2014
 • Test Method for Wear resistance แปลว่า การทดสอบเกี่ยวกับความทนทานต่อการเสียดสี การสึกหรอ การสูญเสียเนื้อวัสดุที่ผิวหน้า

 

3. ต้องศึกษารายละเอียดของมาตรฐานสากลนั้นๆ โดยให้พิมพ์ชื่อรหัสในช่อง search ASTM เว็บไซต์ https://www.astm.org/search/

ตัวอย่างเช่น พิมพ์รหัส D4060-14 ในช่อง search ASTM เพื่อดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานดังกล่าวที่จัดทำโดยสมาคม ASTM

จากรายละเอียด 3 ข้อเกี่ยวกับ ‘มาตรฐานสากล ASTM ที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม WPC’ ดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นวิธีคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพทั้งฝ่ายผู้ใช้สินค้าและฝ่ายผู้ผลิตสินค้า

 • สำหรับฝ่ายผู้ใช้สินค้า: เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
 • สำหรับฝ่ายผู้ผลิตสินค้า: เพื่อนำมาผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ และเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านงานวิจัยและพัฒนา (Research & Development, R&D) อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและองค์กร

บริษัท เซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด และบริษัท ไทยเอนเนอยี่ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไม้เทียม THAISUN ให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ดังเช่น ไม้พื้น THAISUN ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของวงการวัสดุก่อสร้างประเทศไทยที่สถาปนิกและมัณฑนากรให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและเลือกสเปคในโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงก์นี้

www.wazzadu.com/page/thaisun/contact

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ THAISUN

Hot line: 088-317-0011, สำนักงานใหญ่: 02-515-1000, สาขาภูเก็ต: 076-620-177

Line: @thaisun, Email: info@surrealliving.com, Website: www.thaisun.co.th,
Facebook: THAISUN

 

#Wazzadu #Thaisun #WPC #WoodPlasticComposite #ไม้เทียม #ไม้เทียมคุณภาพ  #ไม้เทียมที่มืออาชีพเลือกใช้ #Bringwoodtolife #ไม้เทียมบริการครบวงจร #ไม้เทียมมาตรฐานสากล #มาตรฐานที่ต้องรู้ในการเลือกใช้ไม้เทียม2 #ASTM #ASTMInternational

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย ไม้เทียมภายใต้แบรนด์ THAISUN ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเหมาะสำหรับปูพื้นภายนอกระเบียง, รอบสระว่ายน้ำ, ระแนงบังตา, ไม้ฝา, ไม้รั้ว, ฝ้าเพดาน ราวกันตก ขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เครื่องจักรการผลิตนำเข้าจาก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และขั้นตอนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมจากวิศกรมืออาชีพและได้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาตินานาชาติ เช่น INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

บริษัทเซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด ให้คุณมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล นั่นก็คือความดูแลเอาใจใส่ในงานของทุกงานทั้งบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้งานออกมาเป็นที่พึ่งพอใจขอลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผลงานของบริษัทเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งรายบุคคล ไปจนถึงบริษัทจำกัด และ บริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งผลงานของบริษัทฯ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย รวมไปถึงประเทศในกลุ่ม AEC เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา เช่นเดียวกันSURREAL LIVING

Surreal Living Company Limited distributor of Wood Plastic Composite (WPC) under the brand ‘THAISUN’, Our products are suitable for outdoor decking, railing, fence, ceiling décor, Production processes and quality control is conducted and certified under the international production standards such as INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

Surreal Living provides more than premium products quality but as well as before and after sale services. Our sites references of ours are installed all over the regions of Thailand as well as our products were installed throughout all cities in AEC countries such as Myanmar, Laos and Cambodia. ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ