พบกับ Wazzadu Green Lab ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุศาสตร์กรีน

(Green Material) และวัสดุเพื่อสุขภาวะ (Well-being Material) เพื่อโลก เพื่อผู้คน


สมัคร WAZZ Premium ฟรี !!

ดาวน์โหลดไฟล์ 3D, BlockCAD ได้ไม่จำกัด ดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • สมาร์ทบล็อค ดาวกระจาย (Smart Block Daokrajai)

  55 บาท/ก้อน

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • บล็อคเหรียญทอง

  54 บาท/ก้อน

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • LED High Bay, SERIES 8

  6,800 บาท/ชิ้น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • อลูมิเนียมลายไม้ BOX 100x50

  3,130 บาท/เส้น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • Kemrex Series : FS

  3,400 บาท/ชิ้น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • เก้าอี้หอประชุม (auditorium seating)

  ราคาประเมิน 8,000 บาท/ตัว

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • กันความร้อนและดูดซับเสียง No5 2" Plus

  250 บาท/ม้วน

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • บล็อกหญ้า ตัวหนอน

  24.75 บาท/ชิ้น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • เคาน์เตอร์ต้อนรับ สีไฮกรอส 2K

  56,100 บาท/เซท

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ท่อสังกะสีพรีซิงค์

  ราคาเริ่มต้น 39.50 บาท/กิโลกรัม

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • หลังคาไวนิล PlastRoof

  980 - 1,715 บาท/เมตร

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • HARMONY BEECH : Decor Panels (STYLE FLAT) (แบบเรียบ)

  329 บาท/ตารางเมตร

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • เหล็ก SM520 เหล็กรูปพรรณกำลังสูงจาก SYS

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่นซี-ชาแนล พลัส

  773 บาท/เส้น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผนังไม้ฝาพิมพ์ลายดิจิทัล เอสซีจี รุ่น วูด-ดี สี แอช วูด โอ๊ค

  644 บาท/แผ่น

  2D
  3D
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • Online


 • คลังความรู้วัสดุ นวัตกรรม และการออกแบบ

  รายละเอียด


  งานสัมมนาที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องห้ามพลาด ...ลงทะเบียนฟรี!!!

  " Real Estate Sustainable Design For Future Living "

  การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยในอนาคต
  .
  โดยภายในงานมี Key Highlight การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้
  -----------------------------
  ✪ Session 1 : Residential Real Estate Green & Sustainable Design Process
  การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้ประหยัดพลังงาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ประกอบ และมีกระบวนการออกแบบที่สำคัญอย่างไรบ้าง
  บรรยายโดย : ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
  ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -----------------------------
  ✪ Session 2 : Trend Foresight User Behaviour & Residential Living Design
  เจาะข้อมูลเทรนด์ด้านพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย และทิศทางการออกแบบพื้นที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยในอนาคต
  บรรยายโดย : คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
  Co Founder of Baramizi Lab & Strategic Consultant ที่มีประสบการณ์การในการวิจัย และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย
  -----------------------------
  ✪ Session 3 : Sustainable Real Estate For Smart City & Smart Life in The Future
  การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประหยัดพลังาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คน และการพัฒนาเมืองในอนาคต
  บรรยายโดย :
  - คุณสริธร อมรจารุชิต
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Design Solutions for Well-Being, Sustainable Design, Research Integration จาก RISC
  - คุณณพล เกียรติก้องมณี
  สถาปนิกวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Building Technology, Intelligent Systems, Innovative Solutions จาก RISC
  -----------------------------
  ✪ Session 4 : Sustainable Material for Real Estate Architecture Design
  เสวนาด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และระบบอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับ และตอบโจทย์ด้าน Real Estate Green & Sustainable Design ในอนาคต จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ และมีทิศทางในการพัฒนาเป็นอย่างไร
  ร่วมเสวนาโดย :
  - คุณศิริพงค์ วิมานทอง
  Head of Sales : Microfiber
  - คุณวิชญ บูรณพันธ์
  Managing Director : VIVA Board
  - ดร.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
  Owner & CEO : Empower Steel
  - คุณสมศักดิ์ อิ่มรักษา
  Product Manager : Delight
  -----------------------------
  ✪ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!! ที่นั่งมีจำกัด รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม
  ลิงค์ลงทะเบียน : https://forms.gle/2DRtD7y226gambi59
  .
  วันที่จัดงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2566
  เวลา : 13.00-17.00
  สถานที่ : Grand Hall ชั้น 3, อาคาร True Digital Park ,กรุงเทพมหานคร
  .
  งานสัมมนา " Real Estate Sustainable Design For Future Living " Empower by Wazzadu เกิดจากความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Microfiber, Empower Steel, Viva Board และ Delight เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และทำให้เกิดความตระหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย ทั้งผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบ
  .
  และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable) ซึ่งหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างก็เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต
  .
  โดย Wazzadu.com ร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน และเป็นมีเดียหลักในการจัดงานครั้งนี้

  คลังวัสดุ และสินค้าตกแต่ง

  รั้ว ระแนง วัสดุตกแต่งอาคาร

  สินค้าใหม่ 30 รายการ

  TIMBER HOLLOW

  755 บาท/เส้น

  TIMBER HOLLOW

  1,350 บาท/เส้น

  TIMBER HOLLOW

  525 บาท/เส้น

  TIMBER HOLLOW

  795 บาท/เส้น

  วัสดุปิดผิวผนัง

  สินค้าใหม่ 16 รายการ

  ECO SERIES

  375 บาท/เส้น

  PRO SERIES

  720 บาท/เส้น

  SOLID SERIES

  985 บาท/เส้น

  SOLID SERIES

  780 บาท/เส้น

  PRO SERIES

  745 บาท/เส้น

  PRO SERIES

  550 บาท/เส้น

  WALL CLDDING TRADITINNAL TONGUE

  755 บาท/เส้น

  วัสดุปูพื้น

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  DECKING HARMONY SERIES

  1,015 บาท/เส้น

  DECKING HARMONY SERIES

  1,015 บาท/เส้น

  8079-1 Barty Brown : SPC Click Lock 4 mm.

  420 บาท/ตารางเมตร

  วัสดุแผ่น

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  เฟอร์นิเจอร์

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  ของแต่งบ้าน

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  ผ้าบุ, ผ้าม่าน, เครื่องนอน

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  มู่ลี่ไม้ธรรมชาติ

  1,490 - 1,950 บาท/ตารางเมตร

  ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ

  1,190 - 1,600 บาท/ตารางเมตร

  ม่านไม้ไผ่ ธรรมชาติ (Bamboo Blind)

  1,190 - 1,950 บาท/ตารางเมตร

  โคมไฟ, หลอดไฟ

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  โต๊ะโคมไฟ

  3,900 บาท/ชิ้น

  โต๊ะโคมไฟ

  3,900 บาท/ชิ้น

  สวน และภายนอกอาคาร

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  วัสดุฝ้าเพดาน

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  กระจก และวัสดุโปร่งแสง

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  Rainbow Series : Pearl

  ราคาเริ่มต้น 345 บาท/ตารางฟุต

  Rainbow Series : Dream

  ราคาเริ่มต้น 385 บาท/ตารางฟุต

  Coast Glass

  ราคาเริ่มต้น 340 บาท/ตารางฟุต

  ประตู-หน้าต่าง

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  หลังคา

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  ห้องน้ำ

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  ห้องครัว

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  โครงสร้าง

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  REMOTEC INFRARED CONTROLLER

  3,500 บาท/ชิ้น

  FIBARO THE BUTTON

  3,000 บาท/ชิ้น

  FIBARO KEYFOB

  3,000 บาท/ชิ้น

  งานระบบประปา

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  งานระบบปรับอากาศ

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  งานระบบไฟฟ้า

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  LUMI SMART TOUCH SWITCH

  3,150 - 3,500 บาท/ชิ้น

  LUMI SMART TOUCH SWITCH

  3,150 - 3,500 บาท/ชิ้น

  LUMI SMART TOUCH SWITCH

  3,150 - 3,500 บาท/ชิ้น

  งานระบบดับเพลิง

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  งานระบบรักษาความปลอดภัย และป้องกันอาคาร

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  เครื่องจักร อุปกรณ์ช่าง เคมีภัณฑ์

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  บันได ลิฟท์

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  อื่นๆ

  สินค้าใหม่ 3 รายการ

  แบรนด์ที่อัปเดตสินค้า

  2 สัปดาห์ ที่แล้ว

  2 เดือน ที่แล้ว

  brand

  2 เดือน ที่แล้ว

  2 เดือน ที่แล้ว

  2 เดือน ที่แล้ว

  3 เดือน ที่แล้ว

  สถาปนิก และช่างมือโปร

  โครงการแนะนำ

  แกลลอรี่โครงการ

  ออฟฟิศ บางกอกกล๊าส

  • รายละเอียด
  • รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ

  แกลลอรี่โครงการ

  Glowfish Installation

  • รายละเอียด
  • รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ

  แกลลอรี่โครงการ

  บ้านพักอาศัย

  • รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ

  แกลลอรี่โครงการ

  Brickhouse // Residential renovation at JRSW

  • รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ

  แกลลอรี่โครงการ

  IRADA // Retail shop at Emquatier Qurator

  • รายละเอียด

  Private scale

  architect

  โพสต์เมื่อ

  แกลลอรี่โครงการ

  GOMANGO @Central ladprao

  • รายละเอียด

  เปิดเพจเพื่อเริ่มต้นทำการตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณ

  Line @wazzadu.com หรือ โทร 091-919-9424

  อัปเดตจากทุกหมวด

  แนะนำสินค้า และบริการ

  เตรียมพบกับงาน Wazzadu Academy PRO Class ครั้งที่ 8 คลาสเรียนสำหรับมือโปรภายใต้หัวข้อ“ เทคนิคการเลือกสเปคเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับนำไปใช้ในงานโครงสร้าง งานตกแต่ง และงานระบบสถาปัตยกรรม "

  Wazzadu.com

  contributor

  วัสดุคือแพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางฟีเจอร์ต่างๆดังนี้ Search - ค้นหา และจัดเก็บ ทั้งไอเดีย และสินค้า และบริการสำหรับการออกแบบตกแต่ง Sourcing - จัดหาสินค้า และเปรียบเทียบราคาโดยการติดต่อ ผ่านแบรนด์ต่างๆ หรือบริการในแพลตฟอร์ม Spec - เครื่องมือสเปคข้อมูลวัสดุ โดยแสดงข้อมูลเพื่อการออกแบบ เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึก ทั้งการติดตั้ง ขนาด ราคา และรีวิวการใช้งาน แบรนด์ / ผู้จัดจำหน่ายสามารถเปิดโปรไฟล์ และอัพโหลดสินค้าได้ฟรี ติดต่อเราที่ 02-714-0454 Email: contact@wazzadu.com

  Content of the day

  17 สิงหาคม 2022

  บทความแนะนำประจำวัน

  Wazzadu.com contributor

  วัสดุคือแพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางฟีเจอร์ต่างๆดังนี้ Search - ค้นหา และจัดเก็บ ทั้งไอเดีย และสินค้า และบริการสำหรับการออกแบบตกแต่ง Sourcing - จัดหาสินค้า และเปรียบเทียบราคาโดยการติดต่อ ผ่านแบรนด์ต่างๆ หรือบริการในแพลตฟอร์ม Spec - เครื่องมือสเปคข้อมูลวัสดุ โดยแสดงข้อมูลเพื่อการออกแบบ เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึก ทั้งการติดตั้ง ขนาด ราคา และรีวิวการใช้งาน แบรนด์ / ผู้จัดจำหน่ายสามารถเปิดโปรไฟล์ และอัพโหลดสินค้าได้ฟรี ติดต่อเราที่ 02-714-0454 Email: contact@wazzadu.com

  ผู้ติดตาม 149

  Content of the Day

  17 สิงหาคม 2022

  TYK

  brand

  โพสต์เมื่อ

  • รายละเอียด

  Wazzadu.com

  contributor

  โพสต์เมื่อ

  • รายละเอียด

  TYK

  brand

  โพสต์เมื่อ

  • รายละเอียด

  WAZZhome

  writer

  โพสต์เมื่อ

  • รายละเอียด
  ...

  โพลสำรวจ

  ถาม-ตอบ