เรื่องด่วนต้องรู้! การสเปควัสดุไม้เทียม WPC สำหรับงานออกแบบที่เจ้าของโครงการห้ามพลาด

ปัญหาที่พบมากที่สุดในงานก่อสร้าง คือคุณภาพงานหลังจากสร้างเสร็จไม่ตรงกับความคาดหวังของเจ้าของโครงการ และสิ่งที่บ่งชี้ข้อผิดพลาดมากที่สุด คือวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่ตรงตามสเปคที่ผู้ออกแบบกำหนด ซึ่งสเปควัสดุก่อสร้างนั้นครอบคลุมทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และแบบวิศวกรรมระบบประปาสุขาภิบาล

 

สเปควัสดุก่อสร้างนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับค่าก่อสร้างที่เจ้าของโครงการเป็นผู้จ่าย ถ้าระหว่างการก่อสร้างผู้รับเหมาซื้อวัสดุไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสารสเปควัสดุก่อสร้าง จะทำให้โครงการเกิดช่องโหว่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำไร-ขาดทุนของงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งประเด็นนี้เจ้าของโครงการมักไม่ทราบ เนื่องด้วยความรู้ด้านงานก่อสร้างเป็นความรู้เฉพาะทาง และการสื่อสารชื่อสเปควัสดุก่อสร้างที่ซับซ้อน แต่ผู้ที่ทราบดีที่สุดคือผู้รับเหมา หากผู้รับเหมามีเจตนาทุจริตเทียบเคียงวัสดุก่อสร้างที่ด้อยคุณภาพเพื่อให้ตนเองได้กำไรมากขึ้น แต่ทำให้ผลงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ ซึ่งผลกระทบทั้งหมดนี้จะส่งผลเสียต่อโครงการและเจ้าของโครงการโดยตรง

วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการสเปควัสดุก่อสร้าง ได้แก่

  1. เจ้าของโครงการควรทราบการเช็คสเปควัสดุก่อสร้างที่ถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจเช็ควัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง ในกรณีที่งานก่อสร้างนั้นเป็นงานขนาดเล็กและเจ้าของโครงการมีเวลาเพียงพอ
  2. ให้เจ้าของโครงการจ้าง ‘สถาปนิก/วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง หรือสถาปนิก/วิศวกรผู้คุมงานก่อสร้าง’ ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการทุกประการ ช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามแบบขออนุญาตก่อสร้าง และเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลากำหนด ที่สำคัญคือ ‘สถาปนิก/วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง หรือสถาปนิก/วิศวกรผู้คุมงานก่อสร้าง’ ที่เป็นฝ่ายเดียวกับเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการนั่นเอง โดยเฉพาะการเช็คสเปควัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นช่องโหว่เรื่องเงิน (ค่าก่อสร้าง) และคุณภาพวัสดุก่อสร้าง อันปัญหาหลักที่พบมากที่สุด

บทความนี้ จึงขอให้ความรู้การสเปควัสดุก่อสร้างที่ถูกต้อง โดยยกตัวอย่างวัสดุประเภทไม้เทียม WPC แบรนด์ THAISUN เนื่องจากไม้เทียมเป็นวัสดุปิดผิวที่ได้รับความนิยมในการออกแบบสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ โดยเฉพาะสไตล์ที่เกี่ยวโยงกับธรรมชาติเกือบทั้งหมด

ไม้เทียม THAISUN มีรูปลักษณ์ภายนอกและผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง มีให้เลือกหลายประเภท บทความนี้จะยกตัวอย่าง การสเปควัสดุไม้เทียม ประเภทที่เป็นองค์ประกอบหลักของอาคาร ได้แก่ ไม้พื้น ไม้ผนัง ไม้ฝ้า และไม้ระแนงที่นิยมใช้สำหรับตกแต่งหน้ากากอาคาร (façade) ดังต่อไปนี้

ไม้พื้นไทซัน แบบตัน ลายร่อง ขนาด 1 x 5.6 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร (สีน้ำตาล ช็อคโกแลต)

ไม้ผนังไทซัน ลายร่อง ขนาด 0.5 x 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร (สีไม้สัก)

ไม้ฝ้าไทซัน ลายไม้ ขนาด 0.8 x 4.8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร (สีไม้สัก)

ไม้ระแนงไทซัน แบบกลวง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว (สีน้ำตาล ช็อคโกแลต)

ไม้ระแนงไทซัน แบบตัน ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว (สีน้ำตาล ช็อคโกแลต)

จากตัวอย่างการสเปควัสดุไม้เทียม THAISUN ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะขนาด สี  และอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือให้เกิดช่องโหว่ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันแต่มีคุณภาพด้อยกว่า

วิธีการสเปควัสดุก่อสร้างประเภทอื่นนั้น มีหลักการเดียวกัน ดังนี้

ให้ระบุ 'ชื่อวัสดุ ยี่ห้อ รายละเอียดเฉพาะ ขนาด สี'

หมายเหตุ: การระบุมาตราวัดในวงการออกแบบสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศใช้หน่วยแตกต่างกัน สืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาในอดีตของแต่ละประเทศ

  • การระบุขนาดความกว้าง ความหนาของไม้ ใช้หน่วยมาตราวัดไทย คือ นิ้ว
  • การระบุขนาดความกว้าง ความหนาของวัสดุประเภทอื่น ใช้หน่วยมาตราวัด (เมตริก) คือ เมตร
  • การระบุขนาดความยาว ใช้หน่วยมาตราวัดเมตริก คือ เมตร

 

ทั้งหมดนี้เจ้าของโครงการสามารถเช็คง่ายๆ ด้วยตนเอง หรืออาจจ้าง ‘สถาปนิก/วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง หรือสถาปนิก/วิศวกรผู้คุมงานก่อสร้าง’ เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ในการกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด ดังที่ได้แนะนำข้างต้น

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงก์นี้

www.wazzadu.com/page/thaisun/contact

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ THAISUN

Hot line: 088-317-0011, สำนักงานใหญ่: 02-515-1000, สาขาภูเก็ต: 076-620-177

Line: @thaisun, Email: info@surrealliving.com, Website: www.thaisun.co.th,

Facebook: THAISUN

#Wazzadu #Thaisun #WPC #WoodPlasticComposite #ไม้เทียม #ไม้เทียมคุณภาพ #ไม้เทียมที่มืออาชีพเลือกใช้ #Bringwoodtolife #การสเปควัสดุไม้เทียมWPC

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย ไม้เทียมภายใต้แบรนด์ THAISUN ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเหมาะสำหรับปูพื้นภายนอกระเบียง, รอบสระว่ายน้ำ, ระแนงบังตา, ไม้ฝา, ไม้รั้ว, ฝ้าเพดาน ราวกันตก ขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น เครื่องจักรการผลิตนำเข้าจาก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และขั้นตอนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมจากวิศกรมืออาชีพและได้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาตินานาชาติ เช่น INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

บริษัทเซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด ให้คุณมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล นั่นก็คือความดูแลเอาใจใส่ในงานของทุกงานทั้งบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้งานออกมาเป็นที่พึ่งพอใจขอลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผลงานของบริษัทเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งรายบุคคล ไปจนถึงบริษัทจำกัด และ บริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งผลงานของบริษัทฯ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย รวมไปถึงประเทศในกลุ่ม AEC เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา เช่นเดียวกันSURREAL LIVING

Surreal Living Company Limited distributor of Wood Plastic Composite (WPC) under the brand ‘THAISUN’, Our products are suitable for outdoor decking, railing, fence, ceiling décor, Production processes and quality control is conducted and certified under the international production standards such as INTERTEK CNAS ISO14001 ISO19001:2008

Surreal Living provides more than premium products quality but as well as before and after sale services. Our sites references of ours are installed all over the regions of Thailand as well as our products were installed throughout all cities in AEC countries such as Myanmar, Laos and Cambodia. ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Virtual Exhibition : Siam Yamato Steel Company Limited (SYS)

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Virtual Exhibition : Smartblock

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ