วิวัฒนาการ ของ โคมไฟอุตสาหกรรม !!

หลอดไฟ ยุคโบราณ 114 มาแล้ว : หลอดไส้
        เป็นเวลามากกว่า 100 ปี มาแล้ว ที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มค้นพบ หลอดไส้ เป็นครั้งแรก ของโลก แต่ในยุคนั้น หลอดไฟและ โคมไฟอุตสาหกรรม ก็ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ยังไม่สามารถนำมาใช้งาน ในเชิงพาณิชย์ได้

      และต่อมา โทมัส เอวา เอดิสัน ก็ได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อและด้วยความพยายามอย่างหนัก เอดิสัน ได้พยายามทำการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่านับพันๆ ครั้ง (จนหลายๆคน ในยุคน้ั้นคิดว่า เอดิสัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ประสาทเฟื่อง และทำอะไรในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) แต่แล้วในที่สุด โทมัส เอวา เอดิสัน ก็สามารถค้นพบวิธีการสร้างหลอดไฟ แบบไส้ หลอดแรก ของโลกได้เป็นผลสำเร็จโดยหลอดไฟ ของ เอดิสัน เป็น หลอดไส้ ที่ทำจาก คาร์บอน ซึ่งต่อมา หลอดไส้ ของ เอดิสัน ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

      เนื่องจาก ไส้หลอดไฟ ของ เอดิสัน ทำจาก คาร์บอน ทำให้ มีอายุการใช้งานสั้นมาก โดยมี อายุการใช้งานเพียงแค่ไม่เกิน 13 ชัวโมง นักวิทยาศาสตร์ รุ่นต่อๆ มา จึงได้พยายาม คิดค้น ไส้หลอด ขึ้นมาใหม่ และ ในที่สุด ก็ค้นพบ ไส้หลอด แบบ ทังสเตน ซึ่ง มีคุณสมบัติ ที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง หลัก 3,000 องศาเซลเซียส ทำให้หลอดไฟ แบบ ไส้ทังสเตน มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น จาก 13 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 – 3,000 ชัวโมง

หลอดไส้ หรือ หลอดอินแคนเดสเซนท์  บางทีเรียกว่าหลอดดวงเทียน มีทั้งชนิดแก้วใส และแก้วฝ้า ไส้หลอดทำจากทังสเตน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้ หลอดจะเกิดความร้อนขึ้น ยิ่งความร้อนมากขึ้นเท่าใดแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากไส้หลอดก็จะมากขึ้นเท่านั้น และให้แสงสี  เหลืองส้ม อายุการใช้งานสั้น ทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างมาก เนื่องจากสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนที่เกิดขึ้น เพราะสาเหตุนี้ปัจจุปันนี้จึงไม่เป็นนิยมนำหลอดไฟชนิดนี้ไปใช้งาน

หลอดไฟ ยุคกลาง 80 ปีมาแล้ว : หลอดก๊าซปรอท
         นักวิทยาศาสตร์ ในยุคอดีต ได้ทำการพัฒา นวัตกรรม ของหลอดไฟ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในที่สุดก็เกิดเป็น ยุค ของหลอดนีออน หรือเรียกอีกอย่างว่า หลอดก๊าซ ภายในหลอด บรรจุปรอท  หลักการทำงานง่ายๆ ของหลอดก๊าซ  ก็คือ การใช้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน บัลลาสต์ และ สตาร์ทเตอร์ เพื่อกระตุ้นให้ก๊าซ ปรอท เคลื่อนที่ และ ปล่อยพลังงานออกมา 2 อย่าง ด้วยกัน นั่นคือ ความร้อน และแสงสว่าง

        เนื่องจาก แสงสว่างที่ได้ มีช่วงคลื่นแสง ที่ มนุษย์ มองไม่เห็น และ ยังเป็นช่วงคลื่นแสงที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้น สารเคลือบ ฟอสฟอรัส มาเคลือบที่ผิวหลอดด้านใน เพื่อนำแสงสว่างที่ได้ มาสร้างปรากฎการณ์เรืองแสง และนี่คือที่มา ของ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ทั่วโลกนิยมใช้กันจนถึงปัจจุบัน
          หลอดฟลูออเรสเซนต์  หลอดแก้ว บรรจุก๊าซปรอท และเครือบผิวแก้วด้านในด้วย ฟอสฟอรัส นิยมใช้ในบ้าน ออฟฟิศ และโรงงาน มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างสูง ประมาณ 60-70 ลูเมน ต่อ วัตต์ มีอายุการใช้งาน ประมาณ 10,000 – 20,000 ชัวโมง โดยอายุการใช้งาน จะสั้นลงหากนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้งานต่อเนื่อง ยาวนาน

          ข้อควรระวัง หลอดก๊าซ ฟลูออเรสเซนต์  T8 จะให้แสงสว่าง ที่มีการแผ่ความร้อนของแสง รวมทั้ง  ช่วงคลื่นแสงที่แผ่ออกมา เป็นคลื่นแสง UV  ดังนั้น  ควรระมัดระวัง การทำงานภายใต้แสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สว่างมากเกินไป หรือใกล้เกินไป  อาจได้รับผลประทบ  จากแสง UV ได้

หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร์  การทำงานของหลอดประเภทนี้ จะทำงานด้วยหลักการปล่อยประจุความเข้มสูง มีอายุการใช้งานประมาณ 24000 ชม มีค่าความถูกต้องของสีค่อนข้างต่ำ แสงจะออกนวลมีปริมาณแสงสว่างต่อวัตต์สูงกว่าหลอดชนิดอื่นๆ แสงส่องสว่างได้ไกลเหมาะ กับงานสนามและภายนอกอาคาร เมื่อเปิดหลอดประเภทนี้ จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อน จะทำงานได้เต็มที่ และเมื่อปิดแล้วก็ต้องรออีกราวสิบนาทีก่อนจะเปิดใช้งานได้อีก ปัจจุบันหลอดไอปรอท ไม่นิยมใช้งานแล้ว เนื่องจากดูแลรักษายากและปรอท ก็ยังเป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม

          หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดแก้วบรรุก๊าซปรอทและผสมสารประกอบอื่นๆ เช่น เมทัล เป็นต้น หลอดเมทัลฮาไลด์มีอายุการใช้งาน ประมาณ 6,000 – 10,000 ชม. เนื่องจากหลอดเมทัลฮาไลด์ เป็น หลอดก๊าซที่ใช้พลังงานสูง คือส่วนใหญ่กินไฟ 250-400 W ขึ้นไป  (ยังไม่รวมบัลลาสต์) ตัวหลอดแสงไฟ จึงแผ่ความร้อนออกมาสูงมาก ที่ตัวหลอดอุณภูมิ เฉลี่ยสูงถึง 300-400 องศาเซลเซียสนิยมใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือระยะการติดตั้งที่ความสูง ประมาณ 6 เมตร 8  เมตร ขึ้นไป

         ข้อควรระวัง หลอดก๊าซ เมทัลฮาไลด์ หลอดแงจันทร์ จะให้แสงสว่าง ที่มีการแผ่ความร้อนของแสง รวมทั้ง  ช่วงคลื่นแสงที่แผ่ออกมา เป็นคลื่นแสง UV  ดังนั้น  ควรระมัดระวัง การทำงานภายใต้แสงสว่างจากหลอดก๊าซที่สว่างมากเกินไป หรือใกล้เกินไป  อาจได้รับผลประทบ  จากแสง UV ได้

คุณสมบัติ ของหลอดไฟระบบก๊าซปรอท : ฟลูออเรสเซนต์ เมทัลฮาไลด์ โซเดียม

1.กินไฟมาก เพราะใช้ W สูง มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่าง ปานกลาง 50 -70 lumen ต่อ W
2.อายุการใช้งานปานกลาง  อายุการใช้งานเฉลี่ย 3 เดือน  ถึง 1.5 ปี / Lifetime 3,000 -20,000 ชม.
3.ควบคุมทิศทางการให้แสงสว่างไม่ได้ ทำให้เวลาติดตั้ง ต้องเลือกใช้ร่วมกับโคมไฟ อย่างดี ที่มีแผ่นสะท้อนแสงอย่างดี
ซึ่งมีราคาสูง กว่าโคมไฟ แบบธรรมดา 2-4  เท่า
4.แสงสว่างที่แผ่ออกมา มีความร้อน  และ แสง UV ออกมา  ทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้น  สิ้นเปลืองแอร์ และ แสง UV ที่ปล่อยออกมา เป็นแสงที่แมลง มองเห็น และนี่คือสาเหตุ  ที่แมลงเข้าเล่นแสงไฟ

หลอดไฟ ยุคปัจจุบัน 2014-อนาคต : โคมไฟไฮเบย์ LED
โคมไฟไฮเบย์ เป็น โคมไฟอุตสาหกรรม สำหรับติดตั้งกับเพดานโดยจะแขวนไว้ใต้ชายคา ซึ่งคุณสมบัติคือ เป็นโคมที่ให้แสงสว่างได้อย่างทั่วถึง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีรูปทรงที่แปลกตา โคมไฟ ไฮเบย์ มี 2 ประเภท

ได้แก่ โคมไฟไฮเบย์รุ่นเก่าที่ใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือหลอดโซเดียม และ ที่นิยมในปัจจุบันจะเป็น โคมไฮเบย์ led (High bay LED) โคมไฮเบย์เหมาะสำหรับติดตั้งภายในที่กว้างในร่มที่ต้องการความสว่างมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า โรงงานผลิต ศูนย์ประชุม และ ศูยน์จัดแสดงสินค้า

จุดเด่นของโคมไฮเบย์ LED คือ สามารถให้ความสว่างได้มาก เป็นวงกว้าง ทำให้สว่างอย่างทั่วถึง และให้ค่าแสงที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติไม่เพี้ยนเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าไฮเบย์LEDแบบเดิมถึง 70%

นอกจากนี้ โคมไฮเบย์ LED มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าชนิดอื่น ๆ อย่าง หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือ หลอดโซเดียม โดยเฉลี่ยถึง 10 เท่า และ ตัวหลอดยังร้อนน้อยกว่าอีกด้วย ซึ่งจากค่าความร้อนที่น้อยนั้น นอกจากจะให้ความปลอดภัยมากกว่าแล้ว เมื่อต้องเปิดไฟเป็นเวลานานๆ ยังทำให้ประหยัดไฟในการใช้เครื่องปรับอากาศอีกด้วย

โคมไฟอุตสาหกรรม โคมไฮเบย์ LED INFINITE LED ไม่เพียงแต่จะมีอายุการใช้งานยาวนานเท่านั้น แต่ยังมีความทนทานเพราะผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารปรอท ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งาน คนรอบข้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจพบว่า กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือเหตุให้ต้องซ่อมบำรุงระหว่าง การใช้งานเกิดขึ้นน้อยมาก ด้วยผลการทดลองในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยืนยันแล้วว่า โคมไฟอุตสาหกรรม โคมไฟไฮเบย์ LED สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดแบบธรรมดา อีกทั้งยังคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป และนี่ก็คือเหตุผล ที่ทำให้โคมไฟไฮเบย์ LED นั้น ได้รับความนิยมเรื่อยมา สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสูง 5 เมตร ขึ้นไป เพราะ โคมไฟไฮเบย์ LED INFINITE LED มีให้เลือกใช้ติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์ LED 60W,โคมไฟไฮเบย์ LED 85W,โคมไฟไฮเบย์ LED 100W,โคมไฟไฮเบย์ LED 110W,โคมไฟไฮเบย์ LED 120W,โคมไฟไฮเบย์ LED 150Wและโคมไฟไฮเบย์ LED 200W เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED ได้เหมาะกับความต้องการ และความสวยงามของสภาพแวดล้อม
สนใจหลอด LED คุณภาพสูง ผลิตมาเพื่องานโปรเจค งานโครงการ อยากเปลี่ยนไปใช้หลอด LED
เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel: 062-445-5195, LINE : kckavin
www.ledinfinite.com
#INFINITELED #หลอดไฟLED #หลอดไฟt8 #หลอดไฟt5 #โคมไฟโรงงานLED #โคมไฟไฮเบย์LED
#หลอดไฟประหยัดพลังงาน #โคมไฟถนน #ความคุ้มค่า #คืนทุนไว #หลอดไฟledE27
 

บริษัท คมม์พัชร จำกัด INFINITE LED: INFINITE IN TRUST: "เราสร้างแสงสว่างให้กับชีวิตที่ชาญฉลาด": หลอดไฟ และ โคมไฟ แอลอีดี คุณภาพสูง ราคาโรงงาน รับประกันสินค้า มี มอก. ผลิตได้ตามสเปคที่ต้องการ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
“งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง”

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ