ความสว่าง(ค่าลักซ์) สำหรับธุรกิจของคุณ เพียงพอหรือยัง ?

ความสว่าง(ค่าลักซ์) สำหรับธุรกิจของคุณ เพียงพอหรือยัง ?

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน ความเข้มของแสงสว่าง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ที่กําหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ความสว่าง(ค่าลักซ์) สำหรับธุรกิจของคุณ เพียงพอหรือยัง ? INFINITE LED หลอดไฟ LED ที่ผลิตมาเพื่อกลุ่มลูกค้าระดับอุตสาหกรรม ด้วยสเปคคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆ แต่ราคาคุ้มค่ากว่ามาก ช่วยตอบโจทย์ด้านการลดต้นทุน แก้ปัญหาของลูกค้าได้จริง ราคาสามารถจับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับสเปคที่เท่ากันในตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://library.rsu.ac.th/greenoffice/law/law4_2.pdf

อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.ledinfinite.com/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2.../

หากสนใจ หลอดไฟ led คุณภาพสูง ผลิตมาเพื่องานโปรเจค งานโครงการ อยากเปลี่ยนไปใช้หลอด LED

เชิญปรึกษาได้ฟรี

ติดต่อเราได้ที่ บริษัท คมม์พัชร จำกัด

LINE: kckavin

062-445-5195

infinite@ledinfinite.com

https://www.ledinfinite.com/

"เราสร้างความเชื่อมั่น เพื่อประสบการณ์ที่เหนือกว่า"

#INFINITE #LED #หลอดไฟled #หลอดไฟt8 #โคมไฟโรงงาน #โคมไฟไฮเบย์ #โคมไฮเบย์ #โคมไฟอุตสาหกรรม

#โคมไฟโรงงาน #สปร์ตไลท์led #หลอดไฟประหยัดพลังงาน #หลอดประหยัดไฟ #โคมไฟถนน #โคมไฟถนนled

#โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ #ความคุ้มค่า #ทนทาน #คืนทุนไว #Highbay #T5 #E27 #T8 #floodlight #ลดโลกร้อน

บริษัท คมม์พัชร จำกัด INFINITE LED: INFINITE IN TRUST: "เราสร้างแสงสว่างให้กับชีวิตที่ชาญฉลาด": หลอดไฟ และ โคมไฟ แอลอีดี คุณภาพสูง ราคาโรงงาน รับประกันสินค้า มี มอก. ผลิตได้ตามสเปคที่ต้องการ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ