รายละเอียดสินค้า

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวนแบ่ง3 DES (EB 2264-LBSL3)

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
กันฝุ่น/กันร้อน/กันเสียง/กัน uv แรงบันดาลจากปัญหาทั่วไปที่พบเมื่อใช้มู่ลี่แบบธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น มูลี่ที่ติดตั้งแล้วเชือกขาดหลุด ต้องเปลี่ยนบ่อย การใช้งานไม่ทนทาน และยังทำความสะอาดยาก จึงเกิดเป็น "ระบบมู่ลี่ในกระจก" DES นวัตกรรมการรวมกระจกฉนวนแบบอากาศแห้งกับม่านปรับแสงให้เป็นหนึ่งเดียว

*สามารถสั่งตัดตามขนาดหน้างานจริงได้

ราคา 30,500 บาท/ชิ้น
Online

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน