รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 - Standard JIS G3351 (XS31)

รายละเอียดสินค้า

ช่องรู 12x30.5มม. หนา 1.2 มม. สัน 1.5 มม.

คุณสมบัติ

ประเภทเหล็ก เหล็กเส้น

ขนาด

W 4 x L 8 ฟุต
*ช่องรู 12x30.5มม. หนา 1.2 มม. สัน 1.5 มม.

ราคา

1 แผ่นขึ้นไป 450 บาท
Online