IF (Integrated Field)

architect

คะแนนรีวิว : 4
(1 รีวิว)

ให้คะแนนโปรไฟล์เพจนี้

แบ่งปันประสบการณ์ผ่านรีวิวของคุณ ที่มีต่อร้านค้าหรือบริการนี้

เขียนรีวิว

บริการที่เคยใช้ : เคยพูดคุย/รู้จัก แต่ยังไม่เคยร่วมงาน
มูลค่าบริการ : มากกว่า 100,000 บาท

ทีมงานทีมนี้น่ารัก มีอัธยาศัยดี สุภาพอ่อนน้อม เคยเข้ามารับบรีพโจทย์ และทำการ Pitch งาน แต่ยังไม่ได้เลือกร่วมงานกันแต่ความตั้งใจและมุ่งมั่นของทีมสูงมาก และก็มีงานรางวัลระดับโลกการันตีมากมาย ตัวทีมงานยุ่งมากเลย เคยขอเข้าไปถ่ายภาพและรีวิวผลงานปรากฏว่าทีมงานยุ่งเลยยังไม่ได้ดำเนินการซักที...อย่างไรตั้งตารออยู่นะคะ ว่าจะได้ไปเยี่ยมชมงานของคุณ 25 มิถุนายน 2017

...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับ