BI-Folding Door System – Smart Series (PRO-BF01)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

ชนิดประตู ประตูบานเฟี้ยม

WISDOM CLEAR บานเลื่อนแขวนหลบกำแพง (WD102)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ราคา 13,000 บาท

ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ประเภทประตู ประตูกระจก

ติดต่อ

ระบบมู่ลี่ในกระจก ช่องแสงติดตาย 2 ช่อง DES (EB 2236-LBF2)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 11,600 บาท/ชิ้น

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานปิดตาย บานฟิกซ์

ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างกระจก

ติดต่อ
บทความ

บรรยากาศการตกเเต่งด้วยบานเลื่อนกั้นห้องที่ดูมีความโมเดิร์นที่เรียบง่ายด้วยสินค้าบานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 6(SM3.6) บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 6 (SM3.6) เป็นบานเลื่อนที่โดดเด่นด้วยอลูมิเนียมรางล่าง 3 ราง หนึ่งเดียวในท้องตลาด เอกสิทธิ์เฉพาะโอเวอร์ซี เรียบหรู เปิ...

บทความ

รวม 15 ไอเดีย การตกเเต่งห้องด้วยประตูบานเลื่อนกั้นห้อง เเน่นอนเลยว่าบ้านทั่วไปต้องห้องพื้นที่ใช้งานส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องรับเเขก ห้องโถง ห้องรับประทานอาหาร เเละอีกหลายห้องมากมายภายในบ้าน เเละเเต่ละห้องก็ต้องมีประตูปิด-เปิด หรือ ประตูกั้นห้อง ซึ่งทั...

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว DES (EB 2236-LBC1)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 6,800 บาท/ชิ้น

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานเปิด, หน้าต่างบานเลื่อน

ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างกระจก

ติดต่อ

SMOOTH DUO 3 IN 1 บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 3 (ST101)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ราคา 25,000 บาท

ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

ติดต่อ

SMOOTH TRIO 6 SLIDE บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 6 (ST105)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ราคา 30,000 บาท

ประเภทประตู ประตูไม้เทียม, ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ติดต่อ

ALUMET

brand verified

Sliding Door & Window System (PRO-SL01)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


สีหลัก (สีพื้น) สีเงิน

บทความ

บานเลื่อนกั้นห้องที่คำนึงถึงความปลอดภัย ในการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ใช้วีลแชร์ เพราะเป็นบานเลื่อนแขวนล้อบน ปราศจากเฟรมล่าง ทำให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้วีลแชร์ สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังสร้างความเป็นสัดส่วนให้กับพื้นที...

ระบบมู่ลี่ในกระจก ช่องแสงติดตาย 1 ช่อง DES (EB 2264-LBF1)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 9,500 บาท/ชิ้น

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานปิดตาย บานฟิกซ์

ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างกระจก

ติดต่อ

TOSTEM

brand

Aluminium Door (Folding Door )

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

ชนิดประตู ประตูบานเฟี้ยม

WISDOM บานเลื่อนแขวนหลบกำแพง (WD101)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ราคา 13,000 บาท

ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม

ติดต่อ

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว DES (EB 2264-LBC1)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 11,500 บาท/ชิ้น

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานเปิด, หน้าต่างบานเลื่อน

ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างอลูมิเนียม, หน้าต่างกระจก

ติดต่อ

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวนแบ่ง4 DES (EB2236-LBSL4) (EB2236-LBSL4)

ประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ ประตูหน้าต่างอื่นๆ


ราคา 26,200 บาท/ชิ้น

ติดต่อ

บอกความต้องการ
เพื่อสร้างสรรค์โปรเจคของคุณให้เป็นจริง

คลังวัสดุ และสินค้าตกแต่ง
ประตู-หน้าต่าง
...
คุณต้องการทำอะไร
ต้องการคำแนะนำ และรายละเอียด สินค้า/บริการ
โพสท์รายละเอียดโปรเจคของคุณ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกของเราติดต่อคุณกลับไป
โพสท์
โพสต์บทความ แชร์ไอเดีย

นำเสนอไอเดีย ผลงานออกแบบ และสินค้า ของคุณ ผ่านบทความรูปแบบใหม่

คุณยังไม่มีเพจร้านค้า สำหรับการลงสินค้า กรุณาเปิดเพจของคุณ

เลือกเพจร้านค้าของคุณ