BI-Folding Door System – Smart Series (PRO-BF01)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

ชนิดประตู ประตูบานเฟี้ยม

Online

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวนแบ่ง4 DES (EB2236-LBSL4) (EB2236-LBSL4)

ประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ ประตูหน้าต่างอื่นๆ


ราคา 26,200 บาท/ชิ้น

ขนาด ขนาด W2,708 x H1,155 mm.

Online
Online

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวนแบ่ง4 DES (EB2264-LBSL4) (EB2264-LBSL4)

ประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ ประตูหน้าต่างอื่นๆ


ราคา 41,000 บาท/ชิ้น

ขนาด ขนาด W2,708 x H1,870 mm.

Online
บทความ

ป้องกันแสงแดดภายในอาคารโดยไม่ต้องติดตั้งมู่ลี่เพิ่มเติม ด้วยนวัตกรรมระบบมู่ลี่ในกระจก สำหรับออฟฟิศสำนักงาน !ออฟฟิศสำนักงานส่วนใหญ่มักจะใช้มู่ลี่ในการบังแสง ซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยังต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เพราะมู่ลี่บางชนิดก็ไม่ทนทานเท่าไหร...

บทความ

หลายท่านที่ได้รู้จักกับบานหน้าต่าง ที่มีมู่ลี่ภายในกระจก อาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องมีมู่ลี่ภายในกระจกด้วย ในเมื่อบานประตูหรือหน้าต่างแบบปกติก็ใช้ได้เหมือนกัน วันนี้จะพาไปชม ข้อแตกต่าง ระหว่างหน้าต่างแบบปกติกับ บานประตู หน้าต่าง ระบบมู่ลี่ในกระจก ไว้เป็นทาง...

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเปิดคู่ DES (EB2236-LBC2)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 12,600 บาท/ชิ้น

ขนาด ขนาด W1,346 x H1,047 mm.

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานเปิด, หน้าต่างบานเลื่อน

Online

SMOOTH TRIO 6 SLIDE บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 6 (ST105)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ขนาด ขนาด W5,270 x H2,232 mm.

ประเภทประตู ประตูไม้เทียม, ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

Online
Online

SMOOTH DUO 3 IN 1 บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 3 (ST101)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

Online

ระบบมู่ลี่ในกระจก ช่องแสงติดตาย 1 ช่อง DES (EB 2264-LBF1)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ราคา 9,500 บาท/ชิ้น

ขนาด ขนาด W622 x H1,692 mm.

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานปิดตาย บานฟิกซ์

Online
บทความ

สำหรับโปรเจคงานนี้ เป็นการติดตั้งบานประตูและหน้าต่าง นวัตกรรมระบบมู่ลี่ในกระจก ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านในโครงการอารียา บุษบา เป็นบ้านเดี่ยวที่ไม่มีการติดตั้งผ้าม่านหรือมู่ลี่เพิ่มเติม เนื่องจากทางเจ้าของบ้านไม่ต้องการเสียเวลาในการทำความสะอาดมู่ลี่ จึงเ...

ระบบมู่ลี่ในกระจก ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสวนแบ่ง3 DES (EB 2264-LBSL3)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ราคา 30,500 บาท/ชิ้น

ขนาด ขนาด W2,006 x H1,870 mm.

ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

Online
Online

ALUMET

brand verified

Sliding Door & Window System (PRO-SL01)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


สีหลัก (สีพื้น) สีเงิน

Online

SMOOTH TRIO 3 SLIDE บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 3 (ST102)

ประตู-หน้าต่าง ประตู


ชนิดประตู ประตูบานเลื่อน

ประเภทประตู ประตูอลูมิเนียม, ประตูกระจก

Online

ALUMET

brand verified

Fixed Window System (PRO-FX01)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างอลูมิเนียม, หน้าต่างกระจก

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานปิดตาย บานฟิกซ์

Online

Fixed Window System - Smart Series (PRO-FX01)

ประตู-หน้าต่าง หน้าต่าง


ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างอลูมิเนียม, หน้าต่างกระจก

ชนิดหน้าต่าง หน้าต่างบานปิดตาย บานฟิกซ์

Online

กำลังหาสินค้า หรือบริการ?
โพสท์ความต้องการ ให้เราช่วยแนะนำแบรนด์ให้คุณ

คลังวัสดุ และสินค้าตกแต่ง
ประตู-หน้าต่าง
...