คุณกำลังติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ไม้อัดแปรรูป LVL

ไม้อัดลานนา Suksawad Plywood
Online
พร้อมให้คำแนะนำกับคุณ

ไม้อัดแปรรูป LVL - ขนาด 1" x 6" x 3 m.

วัสดุแผ่น ไม้อัด


ราคา 150 บาท/เส้น

ขนาด W 1 x H 6 นิ้ว