รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉาก (Angles)

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉาก (Angles)
ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1227-2558 ชั้นคุณภาพ SM400 และ SS400-540 เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวแอล (L)
โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน ขนาดสินค้าที่ผลิต เริ่มตั้งแต่ ขนาด 40x40 มิลลิเมตร จนถึง 100x100 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็ก

Online
บทความรีวิวสินค้า

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน