คุณกำลังติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ฝ้าเพดาน รุ่น PlastCeil

Thai Plastwood
Online
พร้อมให้คำแนะนำกับคุณ

ฝ้าเพดาน รุ่น PlastCeil - สีขาว (PCW)

วัสดุฝ้าเพดาน วัสดุกรุฝ้าเพดานอื่นๆ


ราคา 120 บาท/เมตร

ขนาด L 140 x W 4,000 หนา 8 มิลลิเมตร