คุณกำลังติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หินสังเคราะห์ Dolphin โทนลายไม้ ลายหิน

Dolphin
Online
พร้อมให้คำแนะนำกับคุณ

Dolphin

verified
brand

หินสังเคราะห์ Dolphin โทนลายไม้ ลายหิน ((Marble 13 - Marble 16))

วัสดุปิดผิวผนัง หินกรุปิดผิว


ขนาด L 1,200 x W 3,050 หนา 12 มิลลิเมตร

ราคา 14,000 บาท/ตารางเมตร