รายละเอียดสินค้า

Resort Concrete Pipe (Tube Home) (โรงแรมท่อแบบกลม)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด

DIA 250 เซนติเมตร
**เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร*

ราคา

1 เซทขึ้นไป 30,000 บาท
Online
บทความรีวิวสินค้า