คุณกำลังติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ฟิล์มสีรุ้งสำหรับติดอาคาร

Smarttec
Online
พร้อมให้คำแนะนำกับคุณ

ฟิล์มสีรุ้งสำหรับติดอาคาร (RB-P101)

วัสดุปิดผิวผนัง ฟิล์มตกแต่งภายในอาคาร


ขนาด L 300 x H 1,520 มิลลิเมตร

ราคา 800 บาท/ตารางเมตร