รายละเอียดสินค้า

ราคา

1 หน่วยขึ้นไป 1,000 บาท
Online

รายละเอียดสินค้า

อากาเว่
เป็นพืชพื้นเมือง เม็กซิโก
อากาเว่ เป็นที่รู้จักของคนไทย
เพราะ มีนักการเมืองใหญ่คนหนึ่ง ปลูก แล้วออกดอก
อากาเว่ ต้องปลูกเลี้ยง กลางแจ้ง เป็นเวลา 10 ปีกว่าจะออกดอก
การออกดอกถือว่าเป็นโชคมงคล ดอกอากาเว่ จะชูสูงขึ้นไปในอากาศ ประมาณ 10 เมตร
นักการเมืองใหญ่คนนั้น เคยเป็น กรรมการผุ้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
เป็น รองนายก และ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ฉายาที่ได้รับ ชู อากาเว่ ซาร์เศรษฐกิจ
เป็นเจ้าของ เป็นต้นคิด เงินผัน
บุคคลผุ้นี้ คือ นายบุญชู โรจนเสถียร
ผู้ที่ทำให้คนไทยรู้จัก อากาเว่
สมัียนั้น คนรวย ปลูก อากาเว่ ทุกบ้าน

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่