รายละเอียดสินค้า

ราคา

1 ม้วนขึ้นไป 8,500 บาท

ขนาด

W 2 x L 50 เมตร

รายละเอียดสินค้า

ผ้าห่มดิน Green Mat ประกอบด้วย
ตาข่ายพลาสติกโพลีพรอบโพลีน(PP) 2 ชั้น บรรจุด้านในด้วย ใยมะพร้าวทอ ตลอดผืน

คุณสมบัติ

ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ที่ทำได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการทำงาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
ประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชคลุมดิน ได้หลากหลายพันธุ์ และหลายวิธีปลูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในระยะเวลา 2-3 ปี


มี 3 รุ่น
-Green Mat ผ้าห่มดิน รุ่นGM45 ใช้กับสโรป 30-45 องศา2.3X50m.=115 sq.m. ตรม. ละ 85 บาท
-Green Mat ผ้าห่มดิน รุ่นGM60 ใช้กับสโรป 45-60 องศา2.3X50m.=115 sq.m. ตรม. ละ 110บาท
-Green Mat ผ้าห่มดิน รุ่นGMMAX ใช้กับสโรป 60 องศา ขึ้นไป หรือเป็นบริเวณล่องน้ำ **รุ่นนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุญาติใช้จากวิศวกร สำหรับโครงการเพื่อความปลอยภัย 2.3X30m.=69 sq.m. ตรม. ละ 120 บาท
หมอนกันดิน Green Log

-หมอนกันดิน 12-15 cm ยาว 3.5เมตร/ท่อน

ประกอบด้วย ตาข่ายใยมะพร้าวถัก (Coconut fiber mesh coverage) เป็นที่บรรจุใย มะพร้าวภายในตลอดท่อน เพื่อใช้ในการ

- เพื่อกักเก็บตะกอนจากระดับที่สูงมิให้ไหลลงสู่ระดับต่ำ
- เพื่อป้องกันพืชที่ปลูกชำไว้ ในขณะที่รากยังไม่เดินดีพอ ไม่ให้หลุดไปตามพลังน้ำฝน
- ลดความเร็วของน้ำบนพื้นที่ลาดชัน หรือเป็นฝายกันน้ำ (Check dam) ในรางระบายน้ำทำให้อานุภาพการกัดเซาะ ของน้ำลดลง
- ทำหน้าที่ทดแทนคันดิน (Berm) เพื่ออนุบาลกล้าไม้ เช่น แฝกที่จะปักชำให้เติบโต กลายเป็นแนวป้องกันที่ถาวร หลังการสลายตัวของหมอนกันดิน
- เก็บกักตะกอนบนพื้นที่ที่ลาดชัน ที่หน้าดินถูกเปิดออก หรือ หลังไฟป่า ป้องกันหน้าดินไหลตามแรงน้ำฝนสู่แหล่งน้ำเบื้องล่าง
- ผันการไหลของน้ำไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อใช้ร่วมกับ ผ้าห่มดิน

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่