รายละเอียดสินค้า

วัสดุคล้ายหนังสัตว์จากเซลลูโลสชีวภาพ

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ : ชีวมวลจากดิน เป็นวัสดุคล้ายหนังสัตว์จากเซลลูโลสชีวภาพที่สร้างด้วยแบคทีเรียชนิด Streptomyces ซึ่งพบในดิน สร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน แผ่นเซลลูโลสอุดมด้วยเมลานินนี้สามารถปลูกขึ้นใหม่ได้

จุดเด่น : เป็นวัสดุเซลลูโลสชีวภาพ มีลักษณะทางกายภาพอ่อนตัวและมีความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง ความเป็นกรดด่างและความแข็งแรงต่อการดึงแรงฉีกขาด โดยมีความหนาที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การผลิตเครื่องแต่งกาย สามารถกำหนดขนาดที่ต้องการได้โดยไม่เกิน 75 x 140 เซนติเมตร เหมาะใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน แฟชั่น เครื่องแต่งกาย และสื่อศิลปะหรือการออกแบบ

CO2 : เป็นวัสดุเซลลูโลสชีวภาพ 100% (Bio-based)

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ