รายละเอียดโปรเจค

TICON WAREHOUSE SIGNAGE

ประเภทงาน
ช่างไฟฟ้า
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
พื้นที่สาธารณะ
งบประมาณ
400,000
วันที่เริ่มสร้าง
20 เมษายน 2017
วันที่สร้างเสร็จ
30 พฤศจิกายน 1899

รายละเอียดโปรเจค

โคมไฟสำหรับงานป้าย โฆษณา โคมไฟคุณภาพสูง ไฟสว่าง