รายละเอียดโปรเจค

FLUIDS OFFICE RENOVATE

ประเภทงาน
ช่างไฟฟ้า
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
งบประมาณ
750,000

รายละเอียดโปรเจค

งานวางระบบไฟฟ้า
งานระบบโทรศัพท์ สื่อสาร