รายละเอียดโปรเจค

Duke

ประเภทงาน
ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและครัว
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านอาหาร
งบประมาณ
1,500,000
วันที่เริ่มสร้าง
1 มกราคม 2016
วันที่สร้างเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2016

รายละเอียดโปรเจค

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว