รายละเอียดโปรเจค

Q House

ประเภทงาน
ช่างไฟฟ้า
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
13 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่สร้างเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2018

รายละเอียดโปรเจค

งานติดตั้งระบบสมาร์ทโฮม คอนโด Q House