รายละเอียดโปรเจค

E&I Office Building

ประเภทงาน
สถาปนิกและนักออกแบบภายใน
วันที่เริ่มสร้าง
24 กรกฎาคม 2018
วันที่สร้างเสร็จ
24 กรกฎาคม 2018

รายละเอียดโปรเจค

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน อาคารสำนักงาน 4 ชั้น ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนในโรงงานและปิโตรเคมี การออกแบบนำอัตลักษณ์ทางธุรกิจมาใช้ในการออกแบบ โดยเลือกใช้สไตล์ elegant+Industrial มาใช้ ซึ่งพ้องกับชื่อ E&I ขององค์กรเอง การออกแบบเชิงพื้นที่มีการกำหนดตามการเข้าถึงของบุคคลภายนอก และความสัมพันธ์ในการทำงาน ในส่วนชั้น 2จะเป็นส่วนของทีมงาน ในบางแผนกจะใช้การวางผังเป็น Open Office ในส่วนชั้นบนสุดจะเป็นส่วนของทีมบริหาร