รายละเอียดโปรเจค

Carnavalet: Restaurant inspiration of food

ประเภทงาน
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปนิกและนักออกแบบภายใน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
4 เมษายน 2019
วันที่สร้างเสร็จ
4 เมษายน 2019

รายละเอียดโปรเจค

Carnavalet is a restaurant on the new extended urban area named CITY LINK. The city link is in term of urban sprawl where is set up a new business district in Nakhon Ratchasima, Thailand. The restaurant was decided to invest in this area where highly competitive and owners believe that distinctive architecture can promote and support their business to success. We all believe in architectural design can create a new landmark in the city to remember, moreover architecture is the branding of CARNAVALET: INSPIRATION OF FOOD at the same time.