รายละเอียดโปรเจค

Y/A/O Residence

ประเภทงาน
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปนิกและนักออกแบบภายใน
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
บ้าน
วันที่เริ่มสร้าง
12 กันยายน 2016
วันที่สร้างเสร็จ
12 มิถุนายน 2019

รายละเอียดโปรเจค

เจ้าของบ้านมีโจทย์เพียงสั้นๆให้กับเราว่า “ต้องการบ้านที่เท่แตกต่างไม่เหมือนใคร ให้อิสระเต็มที่เหมือน
เป็นบ้านของคุณเอง” เมื่อไม่ถูกพันธนาการด้วยบริบทภายนอกแล้วเราจึงมีอิสระที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เราสนใจเป็นการส่วนตัว ซึ่งในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าภาษาทางสถาปัตยกรรมที่ตกแต่ง
ให้รูปด้านเมื่อผนังและฝ้ามาบรรจบกันมีลักษณะเข้ามุมปาดเฉียงกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในอาคารประเภท ตึกแถวของโครงการจัดสรรต่างๆ แต่นอกเหนือจากรูปด้านภายนอกแล้วไม่ปรากฏภาษาทางสถาปัตยกรรมนี้ภายในอาคารดั่งกล่าวเลย ที่ว่างด้านในถูกออกแบบให้เป็น ระบบฉาก-ขนานปรกติ เราจึงมีความสนใจว่าเป็นไปได้ไหมที่ภาษาลักษณะนี้จะถูกใช้ประโยชน์ในแง่มุมอื่นๆมากกว่าเป็นเพียงการตกแต่งรูปด้าน เรามองว่าถ้าอยากให้สถาปัตยกรรมแสดงภาษาออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแปลนและการกำหนดรูปแบบทางโครงสร้าง
เพราะเมื่อทั้ง2อย่างนี้ได้บรรลุแสดงถึงภาษาทางสถาปัตยกรรมนั้นๆอย่างชัดเจนแล้วองค์ประกอบอื่นๆเช่น พื้น ผนัง ฝ้า หลังคา รูปด้านภายนอก ที่ว่างภายใน จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกันในทันที
ภาษาทางสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ในอุดมคติของเราจะมี Courtyard เป็นใจกลางของอาคาร อนุญาตให้แสงแดดทะลุผ่าน ฝนตกลงมาได้ แนวผนังลากเป็นเส้นทแยงมุมเชื่อมระหว่างกรอบของอาคารและกรอบของคอร์ท
โดยเช่นเดียวกันในส่วนของหลังคา กรอบของอาคารจะสูงกว่ากรอบของคอร์ททำให้น้ำจากหลังคาทั้งหมดจะตกลงมาเป็นม่านน้ำตกบริเวณคอร์ท หลังคาเกิดการเข้ามุมเป็นตะเฆ่รางตามรูปแบบของโครงสร้างโดยธรรมชาติ ระนาบของฝ้าก็ล้อขนานกับหลังคาเช่นกัน ซึ่งเราได้ใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมนี้กับอาคารทั้ง3ส่วนในฟังก์ชั่นที่เหมาะสมแตกต่างกัน

GARAGE
แขกที่มาบ้านหลังนี้ครั้งแรกจะยังไม่เห็นภาพรวมของบ้านจนกว่าจะผ่านคอร์ดบริเวณที่จอดรถซึ่งถูกใช้เป็นโถงทางเข้า สร้างความน่าสนใจ ความรู้สึกเหนือจริงด้วยการติดกระจกเงาที่ผนังทั้งสองด้านเกิดเป็นมิติลวงตาสะท้อน
ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสัญญะของการเปลี่ยนผ่านระหว่างความเป็นสาธารณะภายนอกและความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน ในทันทีที่กำลังจะเดินพ้นคอร์ทเส้นเฉียงของผนังจะเอียงหลบเผยให้เห็นทัศนียภาพโดยรวมของบ้านทั้งหมดแบบ
พาโนรามา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราตั้งใจกำหนดมาให้เกิดมุมมองนี้

GUEST AREA
ส่วนของอาคารรับรองแขกประกอบด้วยส่วนห้องนอนแขกส่วนออกกำลังกายและระเบียงนั่งเล่น โดยเชื่อม
ทั้ง3ส่วนด้วยสวน Courtyard โรยกรวดหิน ใจกลางของคอร์ดปลูกต้นพุดกุหลาบฟอร์มสวย (Sculpture tree)
โดยห้องหลักๆได้แก่ห้องออกกำลังกายและห้องนอน2ห้อง จะเปิดมุมมองไปทางทางทิศเหนือขนานกับสระว่ายน้ำ
และกับลานเอนกประสงค์ ในขณะที่ส่วนบริการต่างๆ ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องสตรีม ห้องอาบน้ำก่อนลงสระ
จะวางขนานไว้ทางทิศใต้เพื่อให้เป็น Buffer รับแดดในช่วงบ่าย

MASTER AREA 1st FLOOR
- ห้องรับแขก เป็น space แบบOpen plan ขนาดกว้าง6ม.ยาว12ม.บรรจุ space 3ส่วนที่ต่อเนื่องกันได้แก่
Living – Dining – Pantry เชื่อมต่อspaceระหว่างภายในและภายนอกด้วยการเปิดประตูบานเฟี้ยมกระจก ซึ่งกว้างถึง8ม. เนื่องจากตัวอาคารวางขวางทิศทางลมเหนือใต้ทำให้เมื่อเปิดบานเฟี้ยมทั้งหมดลมจะไหลผ่านค่อนข้างแรงในวันที่อากาศดีไม่ต้องเปิดระบบปรับอากาศ ฝ้าเพดานของห้องรับแขกแสดงโครงสร้างของ
คานเหล็ก H และตงเหล็ก C-Channel อย่างตรงไปตรงมาโดยตีฝ้าใต้ท้องพื้นแทนท้องคานเพื่อปกปิด
การเดินสายไฟและความไม่เรียบร้อยของงานหล่อพื้นคอนกรีต

We received only a simple brief from the owners who gave us “a boundless freedom to design a unique house as if it were our own.” Liberated from external constraints, we were free to study and develop a style of architecture that we were personally interested in. Over the last 5-10 years, we have seen that a certain architectural language, in which the external wall and the ceiling converge into an oblique angle, is becoming popular, especially in commercial buildings of real estate projects. However, apart from being on the exterior, this architectural language never appears in the interior of those buildings which are still mostly dominated by an ordinary perpendicular and parallel layout. That being the case, we are curious to see if it is possible to apply this language to other design aspects rather than just for a decorative purpose. From our perspective, to make an architecture express the language as clearly as possible, we have to start from the plan design and the structure. Once the language has been successfully integrated into these two areas, the other elements such as the floor, the wall, the roof, the exterior, and the interior will naturally conform in unison to the style.

To achieve the ideal version of our architectural language, we need a courtyard, where sunlight is allowed to pass through and rain to fall through, as the center of the building. The diagonal wall line serves to connect the frame of the building and the frame of the courtyard, as well as the roof. With the frame of the building being higher than the frame of the courtyard, rain will fall from the roof into the courtyard like a curtain of waterfall. We complete the roof with valley rafters that naturally suit the structure. The ceiling is also parallel to the roof. We have applied this architectural language to appropriately serve different functions in the 3 main parts of the building.


GARAGE
First-time visitors will not be able to see the whole picture of the house until they walk through the garage which is used as an entrance hall. We created a point of interest and a surreal feeling by installing mirrors on both sides of the garage wall. The reflection results in an infinite illusion, symbolizing a transition between the public space outside and privacy within the home. As the visitors are about to walk through the garage, the tilting oblique line of the wall reveals the entire domain of the house with a panoramic view, the sight that we purposefully created to be perceived at this exact spot.

GUEST AREA
The reception building consists of 2 guest bedrooms, a fitness room, and a terrace. All 3 parts are connected with a courtyard garden, finished with a gravel path and beautiful cape jasmines as sculpture plants at the center. The main rooms include a gym and 2 bedrooms which are open to the north and parallel to a swimming pool and a multi-purpose yard. Rooms with other functions, such as a restroom, a dressing room, a steam room, and a shower room for washing before entering the pool, are parallel to the south and serve as a sunlight buffer in the afternoon.

MASTER AREA 1st FLOOR
- The guest room is a 6-meter-wide and 12-meter-long open plan space, consisting of 3 connected parts – living, dining, and pantry – and is open to the outside through an 8-meter glass accordion door. Since the building is placed against the north-south wind direction, when the accordion door is opened, the breeze will flow into the room quite strongly on a good day, which means there is no need to turn on the air conditioning system. The exposed joist ceiling of the living room openly reveals the structure of an H steel beam and a C-Channel steel joist. The ceiling panels are minimally used to cover only the wiring and untidy concrete casting.

MASTER AREA 2nd FLOOR

The 2nd floor of the main building is the area that most clearly expresses our architectural language. The courtyard can be seen and accessed from 4 sides, which are the master bedroom, the master bathroom(dry), the closet, and the terrace. These 4 areas convey the language through their tapering floors, diagonal wall lines, and sloping ceilings that lead toward the courtyard, accurately following the ideal pattern just like what we had in mind. All functions are truly practical and relevant to each shape of space that has been created.
- Master Bedroom – Opening the door to the bedroom, one can feel a stronger than usual attraction coming from the vanishing point, which is a result of the tapering walls and the sloping ceiling that lead to courtyard behind the headboard of the bed. The entrance zone of the bedroom is large with a higher ceiling suitable as a living area while the area further inside the bedroom has a lower and narrower ceiling, giving a proper atmosphere for sleeping.
- Master Bathroom (Dry) – The dry bathroom consists of a bathtub which is placed on the courtyard garden side, giving a relaxing vibe as one is immersing in the water. The roller blinds at the balcony can be rolled down for more privacy. On the other side of the bathroom is a counter with a mirror along the length of the wall. The counter is used for a bathroom sink, a make-up area, and a storage. The large mirror reflects all activities that happen in front of it.

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ