รายละเอียดโปรเจค

พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทงาน
ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและครัว
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
20,000,000
วันที่เริ่มสร้าง
19 พฤษภาคม 2017
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2017

รายละเอียดโปรเจค

ขอบเขต รับเหมาตกแต่งภายใน