รายละเอียดโปรเจค

Maison Pattaya

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
18 พฤศจิกายน 2019
วันที่สร้างเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2019

รายละเอียดโปรเจค

ไม้พื้น และไม้ผนัง ไม้สัก