รายละเอียดโปรเจค

Marimeko

ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านค้า
วันที่เริ่มสร้าง
9 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
20 ธันวาคม 2019

รายละเอียดโปรเจค

รับทำงานตามแบบดีไซด์ของ ลูกค้า