รายละเอียดโปรเจค

ตัวอย่างการหุ้มโซฟา

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย
วันที่เริ่มสร้าง
31 ธันวาคม 2014
วันที่สร้างเสร็จ
31 ธันวาคม 2014

รายละเอียดโปรเจค