รายละเอียดโปรเจค

การ Renovate ป้ายหมู่บ้านบุณฑริก วัชรพล

ประเภทงาน
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปนิกและนักออกแบบภายใน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย
งบประมาณ
420,000
วันที่เริ่มสร้าง
1 กรกฎาคม 2015
วันที่สร้างเสร็จ
25 กันยายน 2015

รายละเอียดโปรเจค

Renovate โฉมป้ายหมู่บ้านให้ดูและป้อมยามให้ดู Modern และดูแลง่าย