รายละเอียดโปรเจค

Baan Chungsangchantra

ประเภทงาน
สถาปนิกสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปนิกและนักออกแบบภายใน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย

รายละเอียดโปรเจค

เนื่องจากเจ้าของบ้าน เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วน open air บ้านหลังนี้จึงถูกออกแบบห้องนั่งเล่นที่ที่เป็น double space บริเวณกลางบ้าน เชื่อมต่อไปกับพื้นที่ใต้ถุนขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งเพื่อรองรับกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป