คลังวัสดุ และสินค้าตกแต่ง
งานระบบไฟฟ้า / สายไฟ สายสัญญาณ

DI Smart Wireless Switch (DIWS1010K11)

งานระบบไฟฟ้า สายไฟ สายสัญญาณ


Online

DI Smart Wireless Switch (DIWS1010K22)

งานระบบไฟฟ้า สายไฟ สายสัญญาณ


Online
บทความ

Smart Wireless Switch Smart Wireless Switch นวัตกรรมประหยัดพลังงานภายในบ้านสำหรับครอบครัว และผู้สูงอายุ นับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก Di Concept Store ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผ...

บทความ

ต่อยอดจาก DI Smart Wireless Switch นวัตกรรมประหยัดพลังงาน ผ่านหลักการ Energy-Harvesting ที่ได้รับรางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มาสู่ 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งยังคงใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของร่างกายและจากแรงสั่นสะเทือนแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำกลับม...

กำลังหาสินค้า หรือบริการ?
โพสท์ความต้องการ ให้เราช่วยแนะนำแบรนด์ให้คุณ

...