วิธีการเก็บรักษาเคมีอย่างไร ให้ปลอดภัย

วิธีการเก็บรักษาเคมีอย่างไร ให้ปลอดภัย

 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ

1.ควรเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ถูกแสงแดด ไม่มีน้ำท่วมขัง

2.เก็บห่างจากสารที่ลุกไหม้ได้ และห้ามสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ใกล้ที่เก็บสารเคมี

3.ระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสกรดหรือวัตถุที่ลุกไหม้ง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ผลิตภัณฑ์สี และเคมี

   ภัณฑ์อื่น ๆ

4.กรณีที่ไฟไหม้ใกล้สารเคมีหรือโดนเคมี ควรใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีใน

   การดับไฟ

5.ภาชนะที่บรรจุเคมีไม่ควรกลิ้ง ทำตก หรือโยนโดยเด็ดขาด

6.ระวังอย่าให้เข้าตาหรือเปื้อนเสื้อผ้า ขณะใช้ควรสวมถุงมือ แว่นตา และชุดป้องกันอย่างรัดกุม และหลัง

   การใช้สารเคมีควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง

7.การตักแบ่งสารเคมีจากภาชนะบรรจุ  ควรใช้พลั่วพลาสติกที่แห้ง และสะอาดเท่านั้น

8.ระวังอย่าให้ควันจากรถยนต์ พุ่งเข้าใกล้คลอรีน

 

การปฐมพยาบาล หากได้รับอันตรายจากสารเคมี

1.ถ้าเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที และให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกและนำผู้ป่วยส่งแพทย์

2.ถ้าสูดดมสารเคมี ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที ถ้ากลืนสารเคมี หากผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำมาก ๆ ตามด้วยน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหาร ถ้ามีอาการอาเจียนเกิดขึ้นให้ดื่มน้ำ แล้วนำส่งแพทย์ทันที กรณีผู้ป่วยหมดสติ อย่าให้รับประทานสิ่งใดหรืออย่าทำให้อาเจียน รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที

วิธีการเก็บรักษาเคมีอย่างไร ให้ปลอดภัย

 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ

1.ควรเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ถูกแสงแดด ไม่มีน้ำท่วมขัง

2.เก็บห่างจากสารที่ลุกไหม้ได้ และห้ามสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ใกล้ที่เก็บสารเคมี

3.ระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสกรดหรือวัตถุที่ลุกไหม้ง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ผลิตภัณฑ์สี และเคมี

   ภัณฑ์อื่น ๆ

4.กรณีที่ไฟไหม้ใกล้สารเคมีหรือโดนเคมี ควรใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีใน

   การดับไฟ

5.ภาชนะที่บรรจุเคมีไม่ควรกลิ้ง ทำตก หรือโยนโดยเด็ดขาด

6.ระวังอย่าให้เข้าตาหรือเปื้อนเสื้อผ้า ขณะใช้ควรสวมถุงมือ แว่นตา และชุดป้องกันอย่างรัดกุม และหลัง

   การใช้สารเคมีควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง

7.การตักแบ่งสารเคมีจากภาชนะบรรจุ  ควรใช้พลั่วพลาสติกที่แห้ง และสะอาดเท่านั้น

8.ระวังอย่าให้ควันจากรถยนต์ พุ่งเข้าใกล้คลอรีน

 

การปฐมพยาบาล หากได้รับอันตรายจากสารเคมี

1.ถ้าเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที และให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกและนำผู้ป่วยส่งแพทย์

2.ถ้าสูดดมสารเคมี ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที ถ้ากลืนสารเคมี หากผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำมาก ๆ ตามด้วยน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหาร ถ้ามีอาการอาเจียนเกิดขึ้นให้ดื่มน้ำ แล้วนำส่งแพทย์ทันที กรณีผู้ป่วยหมดสติ อย่าให้รับประทานสิ่งใดหรืออย่าทำให้อาเจียน รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที

- ออกแบบและก่อสร้างสระว่ายน้ำ สปา โดยโครงสร้างใช้ระบบ GUNITE
- จำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำและสปา พร้อมเคมีปรับสภาพน้ำ
- จำหน่ายอุปกรณ์เด็กเล่นภายในสระว่ายน้ำ เช่น สไลเดอร์ น้ำพุดอกเห็ด ฯลฯ
- จำหน่ายสปาไฟเบอร์กลาส จาก USA.
- จำหน่ายเครื่องทำ OZONE ซึ่งเป็นการรักษาและบำบัดน้ำและไม่ทำอันตรายกับสภาพผิวของเรา
- ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ฟรี!

สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศชั้นนำ
- STA-RITE จากประเทศ อเมริกา
- CERTIKIN, TRIOGEN จากประเทศ อังกฤษ
...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ