Zeitgeber

brand

แกลเลอรีโครงการ

รายละเอียดโครงการ

Counter โรงแรม รหัส IT204-1 Oak

งานติดฟิล์มเคาท์เตอร์งานโรงแรม บริเวณเคาท์เตอร์เบเกอร์รี่ ด้วยฟิล์มตกแต่งภายใน รหัส IT204-1 ลายไม้โอ้ค
ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
22,000
วันที่เริ่มสร้าง
18 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
26 ธันวาคม 2019

Counter โรงแรม รหัส IT204-1 Oak

ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
22,000
วันที่เริ่มสร้าง
18 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
26 ธันวาคม 2019

Counter โรงแรม รหัส IT250

ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
งบประมาณ
17,400
วันที่เริ่มสร้าง
18 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
26 ธันวาคม 2019

Counter โรงแรม รหัส IT619

ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
23,000
วันที่เริ่มสร้าง
18 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
26 ธันวาคม 2019

ติดฟิล์มตกแต่งภายในในลิฟต์สำนักงาน

ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
10,000
วันที่เริ่มสร้าง
5 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
5 ธันวาคม 2019

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เดิมในคอนโดที่พักอาศัย Rich

ประเภทงาน
แบรนด์วัสดุ และสินค้าตกแต่ง, ร้านค้า รีเทล
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
10,000
วันที่เริ่มสร้าง
5 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
5 ธันวาคม 2019
ดูต่อ ดูต่อ