บริษัท โอฟิซุ จำกัด

brand

แกลเลอรีโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขอบคุณลูกค้า บริษัท Z.KURODA (THAILAND) CO.,

⭐️ ยอดรวม 7xx,xxx.- ⭐️ ขอบคุณลูกค้า บริษัท Z.KURODA (THAILAND) CO., LTD. ที่ไว้วางใจ เลือกเฟอร์นิเจอร์ของ Ofisu สำหรับตกแต่ง Office ⭐️ . ✅ โต๊ะทำงานกลุ่ม สำหรับ 172 ที่นั่ง ✅ ตู้ลิ้นชัก 172 ตัว . ⭐️ รับประกันคุณภาพโครงสร้างไม้ 3 ปีเต็ม ⭐️ .
ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
27 พฤษภาคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
27 พฤษภาคม 2022

ขอบคุณลูกค้า บริษัท Z.KURODA (THAILAND) CO.,

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
27 พฤษภาคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
27 พฤษภาคม 2022

บริษัท ซายน์พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
11 เมษายน 2022

บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมแมคโคร จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
11 เมษายน 2022

บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
11 เมษายน 2022

บริษัท โกบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
11 เมษายน 2022

บริษัท กวนหง ออปติคอล แอนด์ อิเล็คทริค เทคโน

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
8 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
8 เมษายน 2022

คุณนิตยา ยอดรวม 1x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
7 เมษายน 2022
วันที่สร้างเสร็จ
7 เมษายน 2022

บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
29 มีนาคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
29 มีนาคม 2022

บริษัท YIC Asia Pacific

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
28 มีนาคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
28 มีนาคม 2022

ลูกค้า ยอดรวม 8x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

ลูกค้า ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

บริษัท ป้อปปูล่า 1991 จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

Mechill Engineering Co.,Ltd

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

International Rubber Parts Co., Ltd.

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd.

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่สร้างเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2022

ร้านศุภณัฐ แอคเซสโซรี่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
22 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
22 มกราคม 2022

บริษัท พี เอส ที เจ็ท จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
22 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
22 มกราคม 2022

ลูกค้า ยอดรวม 3x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
20 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
20 มกราคม 2022

ลูกค้า ยอดรวม 3x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
20 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
20 มกราคม 2022

ลูกค้า ยอดรวม 4x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
20 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
20 มกราคม 2022

ศรีเวียงศิลป์

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
12 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
12 มกราคม 2022

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาลัยมหิดล

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
12 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
12 มกราคม 2022

หจก.ช่วยสุข 1889

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
12 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
12 มกราคม 2022

หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
12 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
12 มกราคม 2022

หจก. เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
12 มกราคม 2022
วันที่สร้างเสร็จ
12 มกราคม 2022

บริษัท บีทีแกรนด์ปิโตรเลี่ยม จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท บิซไชน์โซลูชั่น จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท ธนากูล คอนสตัคชั่น จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท ที เอช เค โฮลดิ้ง

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท เจ แอนด์ เจ ครีเอทีฟ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

CIMC VEHICLE (THAILAND) COMPANY LIMTED

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

บริษัท 59 การไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

ขอบคุณ ลูกค้า ยอดรวม 7,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

ขอบคุณ ลูกค้า ยอดรวม 3x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

ขอบคุณ บริษัท 1595 จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ธันวาคม 2021

หจก. เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย (สำนักงานใหญ่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาลัยมหิดล

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท ไฮเซ่นส์ บอร์ดแบนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท อีพิค เอ็นจิเนี่ยริ่ง เซอร์วิสเซส จำกั

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท สกายทาวเวอร์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท แลมโยไนน์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท เบนาลีน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท นานาสยาม อินเตอร์เทค จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์เพริร์ท จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท เจยูไอ ซอฟท์เทค จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
บ้าน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

CIMC VEHICLE (THAILAND) COMPANY LIMTED

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

บริษัท วีโฟน 2020 จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
8 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
8 ธันวาคม 2021

ลูกค้า ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านค้า, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
7 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
7 ธันวาคม 2021

บริษัท มังกรฟ้า จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
7 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
7 ธันวาคม 2021

ร้านศุภณัฐ แอคเซสโซรี่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านค้า, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
7 ธันวาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
7 ธันวาคม 2021

บริษัท ไดนามิค เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท มด มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ทรีท เมด จำกัด (Treat Med Company Limi

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

ขอบคุณ ลูกค้า ยอดรวม 1xx,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท เค วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ไอคอนริช จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd.

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

ขอบคุณ ลูกค้า ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

ขอบคุณ ลูกค้า ยอดรวม 1x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2021

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู ยู ทีม

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท เนพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ซันไรท์ ออปโตอิเล็กทรอนิก จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท เกรท ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ก้องพัฒนาเจริญยนต์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท เอ็น ดี พลัส คอนเน็คชั่น จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

ลูกค้ายอดรวม 7x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท วัน-อัพ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
17 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ไอซลี จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

ลูกค้า ยอดรวม 1x,xxx

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

หจก.ทีเอ็นพี กรุ๊ป

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

หจก.ไชยไทยโบราณ (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

บริษัท คิง อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
13 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ชิโนไทย โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ที.เอส.ทวิน โปรดัก จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

บริษัท พ้อตฟ้า กรุ๊ป จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

บริษัท กิ๊ฟท์ไวซ์เอเชีย จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

บริษัท NSF ASIA PACFIC CO.LTD

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

ลูกค้า ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

ลูกค้า ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
11 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ทรีเอ็นเอส ลอว์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
10 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
10 พฤศจิกายน 2021

บริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
9 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2021

บริษัท รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
วันที่เริ่มสร้าง
9 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2021

ห้างหุ้นส่วน เอ็มดี พริ้นดิ้ง แอดนด์ ซัพพลาย

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
9 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2021

หจก.เค แอนด์ พี เฟอร์นิเจอร์

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
9 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2021

หจก.เลิฟลี่แฟมิลี่

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
6 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
6 พฤศจิกายน 2021

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
6 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
6 พฤศจิกายน 2021

บริษัท อัพสแตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
6 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
6 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ทองธนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
5 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
5 พฤศจิกายน 2021

บริษัท อารีรุ่งโรจน์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
5 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
5 พฤศจิกายน 2021

บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
5 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
5 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
5 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
5 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ไทยแคร์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
2 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
2 พฤศจิกายน 2021

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
2 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
2 พฤศจิกายน 2021

บริษัท พรอมท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
1 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2021

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
1 พฤศจิกายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2021

บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
30 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
30 ตุลาคม 2021

รีวิวงานออเดอร์ลูกค้า ยอดรวม 3x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
30 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
30 ตุลาคม 2021

บริษัท เดอะ อินคอนเซ็ปต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
29 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
29 ตุลาคม 2021

บริษัท ACY LoGISTIC จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
29 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
29 ตุลาคม 2021

รีวิวงานออเดอร์ลูกค้า ยอดรวม 9x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
29 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
29 ตุลาคม 2021

บริษัท Sun Prize (Thailand) จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

รีวิวงานออเดอร์ลูกค้า ยอดรวม 1x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

รีวิวงานออเดอร์ลูกค้า ยอดรวม 7x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

รีวิวงานออเดอร์ลูกค้า ยอดรวม 1x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

บริษัท ทีเอ็น-ซายน์ จำกัด ยอดรวม 2x,xxx.-

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
27 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
27 ตุลาคม 2021

ริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
21 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ตุลาคม 2021

บริษัท กังไทย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
21 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ตุลาคม 2021

บริษัท แฮปปี้ ฟู้ด ออริจินอล จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
21 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ตุลาคม 2021

บริษัท ไอสามเกทเวย์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
21 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
21 ตุลาคม 2021

บริษัท สปริงไทม์ เบดดิ้ง จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
18 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
18 ตุลาคม 2021

ออฟฟิศคิวรถ ตลาดทะเลไท

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
18 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
18 ตุลาคม 2021

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
18 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
18 ตุลาคม 2021

สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
18 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
18 ตุลาคม 2021

บริษัท เซ็ทอัพ แอสเซ็ท

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
18 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
18 ตุลาคม 2021

บริษัท ศรีฟ้า จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านอาหาร
วันที่เริ่มสร้าง
14 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
14 ตุลาคม 2021

บริษัท แพร่เบญจทิพย์ จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
14 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
14 ตุลาคม 2021

บริษัท ทองธนทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
14 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
14 ตุลาคม 2021

บริษัท เอส เค ดีวลล็อปเม้นท์ เซอร์ววิส จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
14 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
14 ตุลาคม 2021

บริษัท ทวิน 88 จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
9 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 ตุลาคม 2021

บริษัท กังไทย จำกัด

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
6 ตุลาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
6 ตุลาคม 2021

โรงเรียน

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาล, อาคารสำนักงาน
วันที่เริ่มสร้าง
9 มิถุนายน 2021
วันที่สร้างเสร็จ
9 มิถุนายน 2021

ห้องประชุม สำนักงาน พระราม 9

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
วันที่เริ่มสร้าง
17 กรกฎาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
17 กรกฎาคม 2021

งานติดตั้งโต๊ะทำงานกลุ่ม สำนักงาน

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
31 กรกฎาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
31 กรกฎาคม 2021

สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
วันที่เริ่มสร้าง
2 สิงหาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
2 สิงหาคม 2021

สำนักงาน บางพลี

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/สมุทรปราการ
วันที่เริ่มสร้าง
2 สิงหาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
2 สิงหาคม 2021

ห้องประชุม ประทุมธานี

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
5 สิงหาคม 2021
วันที่สร้างเสร็จ
5 สิงหาคม 2021
ดูต่อ ดูต่อ

แบรนด์สินค้าอื่นๆในหมวดนี้

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

...