รายละเอียดสินค้า

SMOOTH TRIO 3 SLIDE บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 3 (ST102)

รายละเอียดสินค้า

บานเลื่อนกั้นห้อง แบบรางล่าง 3 ราง หนึ่งเดียวในท้องตลาด เอกสิทธิ์เฉพาะโอเวอร์ซี ราบเรียบไม่สะดุด ไม่ตกราง บานเลื่อนสวน 3 บาน เปิดได้กว้าง 2 ใน 3 เปิดเข้าได้อิสระ ทั้งซ้ายและขวา ยืดหยุ่นในการใช้งาน สั่งตัดได้ตามหน้างานจริง กั้นห้องภายในให้เป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น
ขนาด : 5270 x 2232 มม.
** ราคาและขนาดคิดตามหน้างานจริง **

Online