Project : UTCC การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติเชิงบวก

สภาพแวดล้อมในการเรียนก็เป็นฟันเฟืองส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา การตกแต่งภายในของอาคารเรียนจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์สอดคล้องกับการใช้งานภายในอาคารของนักศึกษาโดยตรง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิยาลัย เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นั้น จึงมีส่วนสำคัญในการดึงศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้หลากหลายมิติ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้นักศึกษานำแรงบันดาลใจเหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอดกับการสร้างสรรค์ผลงานให้กับตัวเองทั้งทางตรง และทางอ้อม

UTCC หรือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้สร้างพื้นที่แบบ Corroboration Space เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่แบบ Private แต่ทั้งสองส่วนนี้ล้วนอยู่ภายใต้แนวคิด Smart Working Space ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คอยสร้าง Inspiration Atmosphere ที่เหมาะสมกับการทำงาน และช่วยกระตุ้นต่อยอดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงขับทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาให้ออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ

การตกแต่งภายในจะสังเกตเห็นจุดเด่นในเรื่องการใช้โทนสีที่สดใส ฉูดฉาด ซึ่งในแง่วิทยาศาสตร์โทนสีเหล่านี้จะสัมพันธ์กับต่อมการรับรู้ในด้านการกระตุ้นความรู้สึก ที่ทำให้เกิดความ Active ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยในการจดจำสิ่งต่างๆ รวมถึงกระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาได้ง่ายกว่าการใช้โทนสีพื้นๆทั่วๆไป ด้วยแนวคิดในการตกแต่งที่ต้องการนำโทนสีมาใช้ให้เกิดความโดดเด่น จึงเลือกใช้วัสดุกระจกสี และกระจกพิมพ์ลายมาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างความโดดเด่นให้กับ Space แทนการทาสีเพียงอย่างเดียว

โดยวัสดุกระจกที่เลือกใช้ในการตกแต่งนั้นมี 2 ประเภท ดังนี้

1. กระจก Colorkote นับเป็นกระจกที่มีความโดดเด่นในการให้มิติความเงาของการสะท้อนที่ชัดเจน มีโทนสีที่สดฉูดฉาด สีติดคงทน และมีความทนทานในการใช้งาน เป็นกระจกที่เหมาะสำหรับใช้กรุผนัง ในงานตกแต่งภายใน ซึ่งได้รับความนิยมนำไปตกแต่งในบริเวณโถงลิฟต์ โดยให้ความสวยงามทันสมัย และมีความโอ่อ่าตามแบบฉบับสไตล์โมเดิร์นยุคใหม่

2. กระจก Picxel Gradation หรือกระจกพิมพ์ลายไล่โทน นับเป็นกระจกที่มีความโดดเด่นในการสร้างมิติที่แปลกใหม่ให้การตกแต่ง ซึ่งมีหลายโทนสีให้เลือกตามจินตนาการ เนื่อสีมีคุณสมบัติที่ติดทนทาน และมีความคมชัดไม่ซีดจาง โดยได้รับความนิยมในการนำไปตกแต่งในส่วนผนัง และ Patition กั้น Space ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก

 

#Wazzadu #TheNewWayofInteriorandArchitectureDesign #tyk #Glassform #Glass #PicxelGradation #กระจกพิมพ์ลายไล่โทน #Colorkote #กระจกสี #UTCC #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

TYK
Because "I love glass" ที่กลาสฟอร์ม พวกเรารักและให้ความใส่ใจกับกระจกทุกแผ่น เพราะเรามองกระจกเป็นมากกว่าวัสดุตกแต่งทั่วไป เพราะเราเห็นความสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานกระจก และเพราะเราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่เกิดจากการใช้สินค้าของเรา ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ