ขีดความสามารถที่โดดเด่นของระบบโครงสร้างเหล็กช่วงพาดยาว Cellular Beam : Hongsa Power Visitor Center Project

Project Design

Architect : Mr. Panumas Pakdee P.A. (ID.1997)

Architect : Mr. Yingpan Trepralum P.A. (ID.10192)

Structure Engineer : Mr. Charum Wutchragon P.E. (ID.6086)

Electrical Engineer : Mr. Montri Ngao-det P.E. (ID.3589)

Sanitary Engineer : Mr. Soopachai Kongin P.E. (ID.276)

Mechanical Engineer : Mr. Taweesak Taweewitthyakarn P.E. (ID.2906)

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่เรียบนิ่ง ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา

Hongsa Power Visitor Center Building คือ อาคารต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว หรือผู้มาเยือนของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งตั้งอยุ่ในแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว

การวางผังทางสถาปัตยกรรมของอาคารถูกออกแบบให้มีแมสหลัก 3 ส่วน เกาะอยู่ในแกนแนวยาว โดยมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายในสัดส่วนเรขาคณิตแบบต่างๆ ที่ขบสอดแทรกกันระหว่างแมสได้อย่างน่าสนใจตามแบบฉบับบสไตล์โมเดิร์น ซึ่งแฝงไว้ด้วยเสน่ห์โดยผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ที่ทันสมัยใน Element ที่เรียบนิ่งหนักแน่น ท่ามกลางบริบทบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ โดยกลุ่มแมสที่อยู่ตรงกลางจะเป็นจุดทางเข้าโถงอาคาร ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อแมสอาคารฝั่งซ้ายที่มีฝ้าเพดานสูงโปร่ง พร้อมพื้นที่การใช้งานแบบ Multifunction Space และแมสฝั่งขวาที่โดดเด่นด้วยรูปทรงกรวยที่แทงทะลุขบลงไปในแมสก้อนสี่เหลี่ยม ซึ่งเทคนิคการขบ ,แทรก และสอดทะลุของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมนิยมใช้กันมาตั้งแต่ยุคโพสต์โมเดิร์นช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ โดยปรับให้เข้ากับบริบทสมัยใหม่มากขึ้น

การออกแบบ Façade Pattern ด้วย Element ที่เรียบนิ่งเข้ากับบรรยากาศของบริบทโดยรอบ

การออกแบบเปลือกอาคารยังคงไว้ซึ่งแนวคิดที่ต้องการความเรียบง่าย โดยไม่ขัดแย้งกับบริบทธรรมชาติโดยรอบมากเกินไป ฉะนั้นการสร้าง Element หรือ จังหวะทางสถาปัตยกรรม จึงนำลาย Pattern ของเส้นตรงแนวดิ่งมาใช้เป็นรูปลักษณ์ของครีบFaçade โดยรอบอาคาร ถึงแม้จะเป็นเส้นตรงแนวดิ่งที่เรียบนิ่ง แต่ในด้านการให้แสงเงาตกกระทบนั้นกลับให้มิติที่งดงามแปลกตา นอกจากนี้ครีบ Façade เส้นตรงแนวดิ่งยังช่วยชะลอความร้อน และช่วยกรองแสงที่จะเข้าสู่อาคารได้อีกด้วย

Cellular Beam Long Span โครงสร้างเหล็กช่วงพาดยาว

Hongsa Power Visitor Center Building อาคารแห่งนี้เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ที่มีการนำโครงสร้างเหล็ก Cellular Beam แบบช่วงพาดยาวมาใช้ในส่วนของหลังคาอาคารได้อย่างโดดเด่น โดยมีหน่วยงาน Steel Solution by SYS เข้ามาดูแลงานในส่วนของโครงสร้างหลักทั้งอาคาร

การนำโครงสร้างเหล็กแบบ Cellular Beam มาใช้ในการทำโครงหลังคา เป็นการออกแบบที่ช่วยลดจำนวนเสาเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้น โดยจุดที่มีความท้าทายก็คือ การนำโครงสร้างแบบ Cellular Beam มาออกแบบเป็นโครงสร้างรูปทรงโค้งสำหรับใช้รับน้ำหนักโครงหลังคารูปทรงกรวยของอาคาร

Cellular Beam โครงสร้างเหล็กที่ตอบโจทย์ขั้นตอนการติดตั้งที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

โครงสร้าง Cellular Beam แต่ละชิ้นที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักโครงหลังคารูปทรงกรวย จะมีลักษณะรูปทรงที่โค้งมน จึงทำให้แมสของอาคารดูมีความพลิ้วเบามากขึ้น และโครงสร้างแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมเข้ากับ Top Plate ตำแหน่งหัวเสาในแต่ละจุด แล้วยึดเข้ากับโครงถักเหล็กสำหรับรองรับแปหลังคาด้วยระบบ Bolt ซึ่งมีตำแหน่งรูเจาะที่มีความเที่ยงตรง จึงสามารถติดตั้ง Cellular Beam ทั้งหมดทุกชิ้นได้อย่างแม่นยำ และยังให้ความถูกต้องตามแบบที่สถาปนิกออกแบบไว้ ทั้งในเรื่องของตำแหน่ง ระยะ และระดับ ในจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาถูกจัดเตรียมและแปรรูปเหล็กตาม Shop Drawing  โดยทีมงาน Steel Solution by SYS จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างมาก

ความคุ้มค่าของการลดจำนวนเสาในอาคาร ด้วยระบบโครงสร้างช่วงพาดยาว Cellular Beam ที่ให้ความคงทนสูง

Cellular Beam ที่เราเห็นในภาพโปรเจค Hongsa Power Visitor Center Building นั้นจะมีลักษณะเป็นคานเหล็กรูปพรรณที่มีช่องเปิดในแผ่นเอวรูปวงกลมเรียงต่อกันโดยเว้นช่องว่างเป็นเป็นระยะห่างเท่าๆกัน สาเหตุที่ต้องมีช่องเปิดที่แผ่นเอวของเนื้อเหล็กก็เพื่อขยายความลึกของหน้าตัดให้เพิ่มมากขึ้น  ทำให้ขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของคานเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้าง และจำนวนเสาภายในอาคารให้น้อยลง

การลดจำนวนเสาลงได้นั้นจะช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างลงได้ โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือความสามารถในการใช้งาน Space ที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้รูปแบบคานที่สวยงาม และมีน้ำหนักเบาไม่หนาเทอะทะ อีกทั้งยังสามารถออกแบบชิ้นงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายได้มากกว่างานคานเหล็กแบบทั่วไป

อรรถประโยชน์ของโครงสร้าง Cellular Beam ต่องานระบบ

นอกจากประโยชน์ทางด้านโครงสร้างแล้วยังมีประโยชน์ในการออกแบบให้เข้ากับงานวางระบบต่างๆ การที่มีช่องเปิดโค้งเป็นวงกลมยังช่วยให้สามารถเดินงานระบบต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้า ท่อประปา หรือสายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น และสามารถทำความสะอาด หรือ การซ่อมบำรุงงานระบบก็ทำได้ง่ายอีกด้วย

นอกจากนี้หน่วยงาน “Steel Solution ยังได้เข้ามาช่วยให้การจัดการขนส่งวัสดุง่ายขึ้น เพราะมีแผนขนส่งที่ชัดเจนและจัดส่งได้ตรงเวลา และขนส่งเฉพาะวัสดุที่ต้องใช้งานจริงๆ ไม่เหมือนการสั่งเหล็กมาประกอบเป็นโครงถักหรือโครงเหล็กรูปพรรณอื่นที่ต้องสั่งเผื่อทำให้สิ้นเปลืองวัสดุและการขนส่ง ด้านแรงงานก็ช่วยให้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องนำแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานที่ลาว แต่คุณภาพของชิ้นงาน Cellular Beam ยังคงได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นขนาด ระยะ รอยเชื่อม เพราะตัดประกอบในโรงงานที่ไทย ส่วนการติดตั้งใช้แรงงานในท้องถิ่นก็ทำได้เหมือนกันจากแบบ Shop Drawing ที่ละเอียดเข้าใจได้ง่าย” คุณจักรพันธ์ ศิริจันทรพงศ์  จาก บมจ.เชียงใหม่ริมดอย และ Perfect House Design and Build กล่าว

   

คุณจักรพันธ์ ศิริจันทรพงศ์ จาก บมจ.เชียงใหม่ริมดอย และ Perfect House Design and Build

Cellular Beam โครงสร้างที่ทำให้งานออกแบบก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ

ถ้าหากเปรียบเทียบกับโครงสร้างอื่นๆ เช่น โครงถัก หรือ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างแบบ Cellular Beam ไม่ต้องประกอบชิ้นงานที่หน้างาน เพราะแปรรูปในโรงงานที่ไทย จึงช่วยให้ประหยัดพื้นที่หน้างาน และพื้นที่กองเก็บรวม ไม่มีเศษวัสดุส่วนเกิน จึงทำให้หน้างานสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น ส่วนการติดตั้งสามารถใช้แรงงานในท้องถิ่นก็ทำได้เหมือนกัน เพราะมีแบบ Shop Drawing ที่ละเอียดเข้าใจได้ง่าย

การดำเนินงานโครงสร้างเหล็กไม่สะดุด เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยหน่วยงานมืออาชีพ Steel Solution by SYS

ในกรณีโปรเจค Hongsa Power Visitor Center Building ซึ่งเป็นการดำเนินงานการก่อสร้างในต่างประเทศ โดยหน่วยงาน Steel Solution by SYS เป็นทีมที่ดูแลในด้านการดำเนินงานผลิตโครงสร้างเหล็กจากโรงงานในประเทศ เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดส่งไปที่หน้างานใน สปป.ลาว สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือต้นทุนทางอ้อมที่ประหยัดลงเพราะไม่ต้องขนย้ายแรงงานฝีมือข้ามประเทศ ช่วยให้แผนการขนส่งมีความชัดเจนจัดส่งได้ตรงเวลา จึงทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานลดลง ซึ่งช่วยให้ค่าดำเนินการต่างๆลดลงตามไปด้วย จึงให้ความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ และเวลาเป็นอย่างมาก

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ SYS Call Center  02-586-7777  ​

Email : solution@syssteel.com  Line: @syssteel​  ,FB @syssteel​

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ