รายละเอียดสินค้า

เหล็กเดือย (Dowel Bars)

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเดือย (Dowel Bars)
เป็นเหล็กที่ใช้สำหรับต่อยึดคอนกรีตในบริเวณระหว่างรอยต่อของงาน ประเภทพื้นและถนนต่างๆ การเสริมเหล็กเดือยในคอนกรีต ช่วยในการกระจายแรงจากพื้นคอนกรีตแต่ละแผ่น ให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นผืนใหญ่ได้ ช่วยรับน้ำหนักได้ดีขึ้น และไม่ให้คอนกรีตแผ่นใดแผ่นหนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป จนทำให้เกิดการเสียหายบริเวณขอบรอยต่อหรือการสะดุดจากแผ่นคอนกรีตที่ทรุดตัวไม่เท่ากัน ลักษณะงานที่ใช้เหล็กเดือย เช่น ลานจอดรถ ถนนคอนกรีต เป็นต้น

คุณสมบัติ

ประเภทเหล็ก เหล็กเส้น
Online
บทความรีวิวสินค้า

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน