มาตรฐาน มอก. กลุ่มงานเหล็ก ที่ช่าง ผู้รับเหมา และนักออกแบบจำเป็นต้องรู้

มอก. คืออะไร

มอก.เป็นคําย่อมาจาก " มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " หมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ได้กําหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทําออกมาเป็นเอกสาร และจัดพิมพ์เป็นเล่ม

ภายใน มอก.แต่ละเล่ม จะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สําคคัญประสิทธิภาพของการนําไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กําหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็กประเภทต่างๆ เป็นต้น

การรับรอง มอก. อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจำนวน 2 แบบคือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป และ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายอันเกิดต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า เหล็ก ถังดับเพลิง เป็นต้น

มอก. มีความสำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

มอก.มีประโยชน์ตอ่ผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กแต่ละประเภท
 • ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิตเหล็ก
 • ช่วยให้ได้สินค้าเหล็กมีคุณภาพ สม่ำเสมอ
 • ทําให้สินค้าเหล็กประเภทต่างๆมีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาที่เหมาะสม
 • เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่มีการกําหนดให้สินค้าวัสดุเหล็กประเภทต่างๆ ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ต้องการจัดซื้อเหล็กเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

 • ช่วยในการตัดสินใจ ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเหล็กเพื่อนำไปใช้งาน
 • สร้างความปลอดภัยในการนําไปใช้งาน
 • ในกรณีที่เหล็กเกิดการชํารุดเสียหายก็สามารถหาวัสดุทดแทนได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ใช้ทดแทนกันได้ 
 • วิธีการบํารุงรักษาใกล้เคียงกัน 
 • ได้สินค้าเหล็กคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรม คุ้มค่ากับการนำไปใช้งาน

CCM by COTCO METAL WORKS LIMITED เป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยที่ผลิตเหล็กสำหรับงานก่อสร้างภายใต้มาตรฐาน มอก. รวมถึงได้รับมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับสากลประกอบด้วย

เหล็กรูปพรรณตัวซี (Light Lip Channel) 

 • มาตรฐานบังคับใช้ สำหรับ มอก.บังคับ : มอก.1228-2561 เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
 • มาตรฐานสากล : JIS 

ท่อสังกะสี  (Pre-Zinc) 

 • มาตรฐานทั่วไป สำหรับ มอก. ทั่วไป : มอก.107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
 • มาตรฐานสากล : JIS 

ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Pipe) 

 • มาตรฐานทั่วไป สำหรับ มอก. ทั่วไป : มอก. 276-2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน
 • มาตรฐานสากล : BS, ASTM, JIS, TIS, DIN และ BIS

ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes) 

 • มาตรฐานทั่วไป สำหรับ มอก. ทั่วไป : มอก. 107-2561 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
 • มาตรฐานสากล : BS, ASTM, JIS, DIN, AS, EN และ MWA


กรณีนำท่อเหล็กดำไปใช้ในงานระบบที่มีแรงดันน้ำ และของเหลว

 • มาตรฐานทั่วไป สำหรับ มอก. ทั่วไป : มอก. 277-2532 
 • มาตรฐานสากล : BS, ASTM, JIS, EN, DIN และ UL

ท่อเหล็กเชื่อมแนวตะเข็บเกลียว (Spiral Pipe) 

 • มาตรฐานทั่วไป สำหรับ มอก. ทั่วไป : มอก. 427-2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) สำหรับการนำไปใช้ในระบบที่มีแรงดันจากของเหลว
 • มาตรฐานสากล : BS, ASTM, JIS, TIS และ AWWA

ถ้าหากท่านใดที่สนใจท่อเหล็ก รวมถึงเหล็กประเภทอื่นๆเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

สามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ Cotco Call Center  02-285-2700​ ​

Website : www.cotcometalworks.co.th  ,FB Page : Cotco Metal Works Ltd.

และ Line Official : https://lin.ee/pIUNkHc

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด / COTCO METAL WORKS LIMITED
ผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น และศูนย์บริการเหล็ก ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ