ไอเดียจัดสวนแนวตั้งและงานแลนด์สเคปกับกำแพงกันดินสำเร็จรูป (Retaining Wall for Vertical garden)

บล็อกกำแพงกันดิน (Retaining Wall) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ป้องกันดินพังทลายในพื้นที่ที่มีระดับดินไม่เท่ากัน โดยอาจจะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น ภูเขา หรือพื้นที่ที่มีการถมดินใหม่ในบางส่วน กำแพงกันดินนั้นสามารถป้องกันการชะล้าง การกัดเซาะของกระแสน้ำ กระแสลม หรือการปริตัวของปริมาณดินที่ได้รับแรงดันจากน้ำใต้พื้นผิวได้ 

ด้วยโครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรงทนทานและมีรุ่นให้เลือกใช้หลากหลาย บล็อกกำแพงกันดินจาก CCP paving stone จึงเหมาะสมต่อการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ และมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวมากกว่าการใช้วัสดุทดแทนชนิดอื่น วันนี้ Wazzadu.com จะพาไปชมไอเดียการนำกำแพงกันดินไปประยุกต์ใช้งานในการตกแต่งงานแลนด์สเคปและการจัดสวนในแนวตั้งกันครับ 

 

บล็อกกำแพงกันดินมีให้เลือก 4 รุ่นด้วยกัน คือ

 1. บล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก ผิวหน้าเรียบ
 2. บล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก ผิวหน้าลอนคลื่น
 3. บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ ผิวหน้าเรียบ
 4. บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ ผิวหน้าโค้ง

โครงการบ้าน ร้านค้า

ใช้บล็อกกำแพงกันดินทำเป็นรั้วขนาดเล็กในโครงการบ้าน ร้านอาหาร หรือโครงการขนาดเล็กที่มีการถมดินให้สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงเล็กน้อย แนะนำให้ใช้บล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็กหน้าลอนคลื่นหรือหน้าเรียบ และเนื่องจากโครงการขนาดเล็กมักมีพื้นที่จำกัดหากใช้บล็อกกำแพงกันดินจะช่วยทำให้ใช้งานพื้นที่ได้เต็มโครงการ ต่างกับการถมดินปกติที่โดยธรรมชาติที่บริเวณของขอบที่ดินที่ถูกถมนั้นจะเอียง 45 องศา และไม่ใช้งานพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้ 

บล็อกกำแพงกันดินขนาด กว้าง x ยาว x สูง ประมาณ 50 x 48.5 x 25 ซม. นำ้หนัก 70 กิโลกรัม สามารถปลูกพืชคลุมดินหรือต้นไม้ในช่องว่างของบล็อกได้เพื่อเสริมสร้างทัศยนียภาพ เพื่อทำเป็นกำแพงและสวนแนวตั้งไปในตัวแนะนำให้ใช้บล็อกกำแพงกันดินเรียงกันสูงไม่เกิน 8 เมตร หากพื้นที่ที่ต้องการใช้งานสูงกว่านี้แนะนำให้ใช้บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่แหรือติดตั้งในรูปแบบขั้นบันไดแทน เช่น วางบล็อกกำแพงกันดินสูง 6 ม. และให้ถมดินให้แน่นในแนวราบโดยมีระยะ 3 ม. ก่อนที่จะวางบล็อกกำแพงกันดินสูง 6 ม. ในชั้นถัดไป

ร้านอาหาร ส่วนกลางบ้านจัดสรร

นอกจากใช้ปลูกต้นไม้แล้วบล็อกกำแพงกันดินยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งแลนด์สเคปโดยการทำเป็นบ่อน้ำ หรือบ่อน้ำพุได้ ด้วยการนำบล็อกกำแพงกันดินมาเรียงเป็นวงกลมและหันด้านที่เป็นเท็กซ์เจอร์ออกด้านนอก แนะนำให้วางบล็อกกำแพงกันดินแต่ละชั้นสับหว่างกันในแนวตั้งเพื่อความสวยงาม 

ด้านในให้วางแผ่นกันซึมและติดตั้งระบบบำบัดน้ำไว้เพื่อให้นำ้มีความสะอาดอยู่เสมอ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่มความสวยงามและปรับภูมิทัศน์โดยรวมให้สว่างขึ้นได้ แนะนำให้โรยกรวดขนาดใหญ่สีขาวหรือสีดำในรูของบล็อกคอนกรีตเพื่อเติมเต็มช่องว่างให้สวยงาม หรือจะถมดินแล้วปลูกต้นไม้ขนาดเล็กก็ได้ แต่ไม่ควรใช้พันธ์ุไม้ที่ใบหนาหรือใบยาวมากเกินไปเพราะอาจบดบังทัศนียภาพของบ่อนำ้ได้

คอนโดมิเนียม สวนสาธารณะ 

สามารถใช้ได้ทั้งบล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และการออกแบบโดยการนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กั้นบริเวณทางลาดโดยใช้บล็อกกำแพงกันดินทำเป็นแนวกั้นขนาดเล็กและปลูกต้นไม้เสริมในช่องเพื่อเพื่มพื้นที่สีเขียว หรือใช้เป็นแนวกำแพงและจัดให้เป็นสวนแนวตั้งไปในตัวเพื่อกั้นเขตแดนกับพื้นที่ข้างเคียง 

บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 1000 x 750 x 500 ม.ม. น้ำหนัก 450 กิโลกรัม มีผิวหน้าให้เลือก 2 แบบคือแบบหน้าเรียบและแบบผิวหน้าโค้ง ซึ่งทั้งสองแบบนั้นให้อารมณ์การตกแต่งที่แตกต่างกัน เลือกถมดินในช่องว่างเพื่อปลูกต้นไม้ขนาดเล็กหรือวางกระถางต้นไม้ขนาดเล็กลงไปในช่องได้ ทั้งนี้บริเวณที่จะวางบล็อกกำแพงกันดินควรบดอัดดินให้แน่นแล้วทำพื้นค.ส.ล.ที่บริเวณฐานเพิ่อป้องกันการทรุดตัวของดิน ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาในการออกแบบจากผู้ผลิตได้

รีสอร์ท ฟาร์มสัตว์ 

พื้นที่ขนาดใหญ่เช่นรีสอร์ท ฟาร์มสัตว์ คอกม้า มักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเชิงเขา ตั้งนั้นระดับดินจะมีความสูงต่ำที่แตกต่างกันมาก สำหรับพื้นที่ที่กว้างขวางแนะนำให้ใช้บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่เพื่อความรวดเร็วในนการก่อสร้างและเพื่อให้สัดส่วนของวัสดุมีความสมดุลกับพื้นที่โดยรวม 

หากพื้นที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ในบริเวณที่เข้ามุมนั้นสามารถสั่งหล่อชิ้นงานขึ้นพิเศษเพื่อเป็นตัวเข้ามุมและเชื่อมระหว่างบล็อกคอนกรีตกันดินทั้ง 2 แนว สำหรับการวางเรียงในแนวตั้งแนะนำให้วางแบบสับหว่างเพื่อความสวยงามและเพื่อช่วยในการกระจายแรง และในกรณีที่วางแบบตรงในแนวตั้ง 90 องศา แนะนำให้เรียงกันสูงไม่เกิน 8 เมตร 

สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์

สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ หรือโครงการอื่นๆ ที่มีระดับดินแตกต่างกันมากๆ สามารถใช้บล็อกกำแพงกันดินช่วยป้องกันการสไลด์ของหน้าดินและจัดเป็นสวนแนวตั้งไปในตัวได้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเสาเข็มเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนดินที่ถมใหม่ได้ และในกรณีที่ต้องการทำรั้วก็สามารถทำฐานรากของรั้วร่วมกับบล็อกกำแพงกันดินได้ ตามรูป

บล็อกกำแพงกันดินนั้นถูกออกแบบรอยต่อมาให้สามารถรับแรงเฉือนได้ ดังนั้นจึงสามารถวางเรียงบล็อกกำแพงกันดินให้เป็นแนวโค้งแบบฟรีฟอร์มได้ ไม่จำเป็นต้องวางเรียงเป็นแนวตรงเท่านั้น และสามารถรับแรงได้ดีในกรณีที่มีการเรียงตัวแบบขั้นบันไดในแนวตั้ง โดยไม่มีปัญหาในเรื่องการรับแรงหรือการถ่ายเทแรง ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงระยะต่างๆ ในการติดตั้ง รวมทั้ง detail สำคัญอื่นๆ ทั้งเรื่องการถมดินและ คานพื้นค.ส.ล. พื้นทับหลังบล็อกกำแพงและอื่นๆ 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กำแพงกันดินสำเร็จรูปสำหรับงานภูมิทัศน์

 • Retaining Wall Block - Large บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดใหญ่)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  1,065 บาท/ก้อน

  Online
 • Retaining Wall Block - Small บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดเล็ก)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  245 บาท/ก้อน

  Online

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

www.wazzadu.com/page/ccppavingstone/contact

บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ CPS จำหน่ายสินค้า เพื่อตอบโจทย์ในด้านงานการจัดการ Landscape โดยเฉพาะพื้นที่สโลปหรือแนวเนิน เชิงเขาต่างๆเรามีสินค้าเพื่อให้เหลือใช้ได้เหมาะสมกับงานและตอบโจทย์ในเรื่องของการติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงานและเวลา เพราะเรามีนวัตกรรมในการใช้เครื่องจักรเข้ามาติดตั้ง จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ:
1)อบรมให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่มีทีมติดตั้งแล้ว
2)ปรึกษาฟรี และ สำรวจหน้างานฟรี ทั่วประเทศ แต่ถ้ากรณีลูกค้าให้ติดตั้ง ทางแบรนด์
ก็ได้ทำขั้นตอนเสนอราคากลับไปให้ค่ะ ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
“งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง”

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ