ความมั่นใจของผู้ใช้งาน ผ่านงานก่อสร้างแบบ Modular system

ความมั่นใจของผู้ใช้งาน ผ่านงานก่อสร้างแบบ Modular system

     ระบบโครงสร้าง Modular system เป็นระบบการก่อสร้างที่มีการจัดการงานออกแบบเป็น Module หรือหน่วยย่อย ๆ ขั้นตอนการผลิตนั้นเกิดขึ้นในโรงงาน ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานพื้น ผนัง งานระบบ ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมและ Build-in ก็ถูกจัดการเสร็จสรรพตั้งแต่ที่โรงงาน อาคารจึงพร้อมติดตั้งทันทีเมื่อถึงหน้างาน ทำให้การก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถควบคุมคุณภาพงานได้อย่างละเอียด ด้วยข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ทั้งวิศวกร สถาปนิก รวมไปถึงเจ้าของโครงการจึงเลือกที่จะนำระบบ Modular system เข้ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารมากขึ้น

Modular system งานก่อสร้างคุณภาพเต็ม 100%

     หากเทียบกับการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ช่างต้องค่อย ๆ ทำไปทีละขั้นตอน บวกกับความชำนาญและฝีมือของช่างที่ไม่เท่ากันอาจทำให้งานออกมาได้คุณภาพที่ไม่เท่ากันทั้งหมด อาจมีปัญหาเรื่องการเก็บรายละเอียดที่ไม่เรียบร้อย ที่อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการแก้ไขหน้างานในจุดที่ผิดพลาดจนทำให้เสียเวลาเพิ่มเติม

     ซึ่งแตกต่างกันงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแบบ Modular system ที่ถูกควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนในโรงงาน ไม่ว่าอาคารจะเป็นอาคารใหญ่หรืออาคารเล็ก มีความสูงมากหรือน้อย การออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ด้วยระบบ Modular system จะช่วยให้ผลลัพธ์ของงานออกมาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทำให้ไม่ว่าจะผู้รับเหมาหรือวิศวกร สามารถจัดการดูแลงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้งานก็เชื่อมั่นใจคุณภาพของงานได้อย่างเต็ม 100%

เหมาะกับการก่อสร้างในทุกพื้นที่

     อย่างที่ทราบกันว่า ข้อดีของ Modular system คือความรวดเร็วในการก่อสร้างและติดตั้ง รวมถึงสามารถควบคุมตรวจสอบคุณภาพในโรงงานผลิตได้ ทำให้เหมาะกับการก่อสร้างที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน้างานไม่สะดวกต่อการก่อสร้าง เช่น พื้นที่แคบ สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยหรือก่อสร้างถาวรไม่ได้ อาคารที่ต้องการขยายพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม รวมไปถึงโครงการที่มีความต้องการใช้งานอาคารอย่างเร่งรีบ 

     ซึ่ง Modular system ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพราะชิ้นส่วน Module ขนาดเล็กนั้นถูกผลิตตามขนาดที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดหรือการต่อเติมจึงสามารถทำได้ง่ายและไม่ไปรบกวนพื้นที่โครงการส่วนอื่น ๆ ที่เปิดใช้งานไปแล้วด้วย 

เป็น one stop service ที่ครบ จบพร้อมติดตั้ง

     เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาที่มองหาการก่อสร้างที่ครบ จบในที่เดียวและพร้อมติดตั้งได้เลยนั้น Modular system คือคำตอบที่ครอบคลุมมากที่สุด นอกจากขั้นตอนการผลิตที่เริ่มและจบภายในโรงงานที่ได้มาตรฐานจะทำให้งานมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้แล้ว โครงสร้างเหล็กในระบบ Modular system ยังช่วยให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรง ขนาดโครงสร้างเล็กลง เพียงแค่ออกแบบและก่อสร้างเป็นโครงสร้างที่เสร็จเกือบ 100% จากที่โรงงาน งานเพื่อนำไปติดตั้ง เพียงเท่านี้ไม่ว่าอาคารจะเล็กหรือใหญ่ สูงกี่ชั้นก็สามารถจัดการและติดตั้งได้ง่าย

ช่วยควบคุมงบประมาณและเวลา ให้ผลลัพธ์งานคุ้มค่า

     เพราะการเลือกใช้ Modular system ในการก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการรวมไปถึงวิศวกรสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณไปกับวัสดุที่เหลือทิ้งหน้างาน เช่นเดียวกับที่คุณนิรันดร์ ประวันรัมย์ วิศวกรและกรรมการผู้จัดการบริษัท Lifesbox Co.,Ltd. ได้ให้ความเห็นว่า แม้มองเผิน ๆ Modular system จะแพงกว่าการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเกือบ 20% แต่คุณภาพงาน การเก็บรายละเอียด ตั้งแต่งานโครงสร้างไปจนถึงงาน Build-in และงานระบบนั้นเรียบร้อยเสร็จสรรพตั้งแต่ในโรงงาน ซึ่งช่วยให้งบประมาณและเวลาในการก่อสร้างไม่บานปลาย ทำให้การลงทุนของผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการคุ้มค่าทั้งด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพงานที่ได้

เพราะ Modular system คือทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบัน

     คุณสุรศักดิ์ วัฒนะจินดาวงศ์ สถาปนิกและกรรมการผู้จัดการบริษัท Me Design and I Co.,Ltd. ได้บอกไว้ว่า Modular system ช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างในสถานการณ์โรคระบาดและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุได้ดี อีกทั้งความต้องการและการเติบโตของ Modular system ยังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

     นอกจากข้อดีที่ Modular system สามารถช่วยขับเคลื่อนการก่อสร้างในสถานการณ์โรคระบาดและการขาดแคลนแรงงานได้แล้ว ยังเป็นระบบการก่อสร้างที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากเป็นการก่อสร้างแบบ Dry process จึงช่วยลดปัญหาฝุ่นและเสียงได้ ที่สำคัญ Modular system ยังไม่ทำให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งหน้างานให้มาเสียเวลาจัดการ เพราะชิ้นส่วนขนาดต่าง ๆ ถูกประกอบมาอย่างพอดีแล้ว ช่วยให้หน้างานสะอาดและลดขยะจากการก่อสร้างได้ดี

อ้างอิงรูปภาพ

ปก https://www.shutterstock.com/th/image-photo/supply-container-module-1106510957

ภาพที่2 https://www.hbeamconnect.com/th/community/blog/VSCh20210420142338610/

ภาพที่3 https://www.hbeamconnect.com/th/community/blog/VSCh20210420142338610/

ภาพที่4 https://www.hbeamconnect.com/th/project_gallery/project_review/VSCh20210820155929540/

ภาพที่5 https://www.hbeamconnect.com/th/community/blog/VSCh20210420142338610/

ภาพที่ 6  https://www.hbeamconnect.com/th/project_gallery/project_review/VSCh20210719143104210/

ภาพที่ 7

https://www.hbeamconnect.com/th/project_gallery/project_review/VSCh20210820155929540/

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่