SYS เหล็ก H-Beam กับงานสาธารณูปโภค รอบด้าน

SYS เหล็ก H-Beam กับงานสาธารณูปโภค รอบด้าน

คุณสมบัติในการรับแรงของเหล็ก H-Beam นั้นเพียงพอต่อการนำมาเป็นโครงสร้างของทั้งอาคารส่วนบุคคลและโครงสร้างของงานสาธารณูปโภคที่รองรับการใช้งานของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งหากมองไปรอบ ๆ ตัวจะพบการใช้งาน H-Beam สอดแทรกอยู่ตามงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ แสดงให้เห็นว่าเหล็ก H-Beam สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายในบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่คุณสมบัติ คุณภาพและการก่อสร้างนั้นแข็งแรงและทนทานเช่นเดียวกัน

H-BEAM และสิ่งก่อสร้างทางราง

H-Beam เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟ ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวโครงสร้างสถานีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของสะพานคนข้ามหรือแม้กระทั่งสะพานสำหรับรถไฟข้าม นั่นเป็นเพราะความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีของ H-Beam จึงสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานและน้ำหนักของรถไฟได้เป็นอย่างดี

H-BEAM และการคมนาคมทางบก

การคมนาคมทางบกเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางและใช้ชีวิตของผู้คน เมื่อการเดินทางสะดวกการใช้ชีวิตต่อจากนั้นก็จะสะดวกตามไปด้วย ซึ่ง H-Beam ก็ได้ถูกนำมาใช้ทั้งการเป็นโครงสร้างของสะพานสำหรับรถและคนข้าม เสาไฟฟ้า ป้ายประกาศที่ต้องการช่วงพาดยาว ๆ เพื่อนำเสนอป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

รูปภาพจาก: https://www.facebook.com/ThaMaharaj/photos/1437369189660574/

H-BEAM และการใช้งานทางน้ำ

เหล็กกับน้ำเป็นเหมือนสิ่งของที่ไม่ค่อยถูกกัน เพราะความชื้นจากอากาศและน้ำอาจทำให้เหล็กพบเจอกับปัญหาสนิมได้ แต่เหล็ก H-Beam ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างของท่าเรือที่ตั้งติดแม่น้ำได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแรงทนทานแล้ว ขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆยังสะดวกและสามารถจัดการได้ง่ายแม้ว่าหน้างานจะมีความยากและซับซ้อน

H-BEAM กับท่าอากาศยาน

รูปลักษณ์ของท่าอากาศยานหรือสนามบินนั้นต้องแสดงถึงความทันสมัย โปร่งโล่งและสวยงาม เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ถึงความทันสมัย ตัวตนของสถานที่ตั้งและมั่นใจในระบบและการดำเนินการของสนามบิน ซึ่ง H-Beam ก็สามารถนำมาดัดโค้งหรือออกแบบให้ตอบโจทย์ดีไซน์ของโครงสร้างอาคารสนามบินได้เป็นอย่างดี และเข้ากันได้ดีกับวัสดุกระจก ซึ่งทำให้รูปลักษณ์ของสนามบินดูทันสมัยและโปร่งโล่ง โอ่อ่ามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้มีช่วงพาดที่ยาว ทำให้สนามบินไม่ต้องมีเสามาขวางพื้นที่การใช้งานอีกด้วย

H-BEAM วัสดุที่อยู่ใกล้ ในทุกย่างก้าว

ด้วยคุณสมบัติตั้งแต่การผลิตที่เนื้อวัสดุเป็นเนื้อเดียวทั้งท่อน ความสามารถในการรับแรง ตลอดจนการเอื้อต่อการก่อสร้างของเหล็ก H-Beam ทำให้เหล็ก H-Beam เป็นที่นิยมและถูกพัฒนาให้เหมาะกับการก่อสร้างมากขึ้น ซึ่งทาง SYS ก็มีเหล็ก H-Beam หลากหลายขนาดที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย มีเกรด SM520 ที่สามารถรับแรงได้มากขึ้นในขนาดหน้าตัดเท่าเดิม รวมไปถึงมีบริการเสริมทั้ง การตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ การแปรรูป การทำสีกันสนิม ซึ่งครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบในกระบวนการก่อสร้าง ให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ งานส่วนตัวหรืองานสาธารณูปโภคสำหรับคนหมู่มาก H-Beam ก็สามารถรับมือและพร้อมใช้งาน

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ