โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

หากจะกล่าวว่าการก่อสร้างเป็นจุดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติก็คงไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่ เพราะการก่อสร้างนั้นมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิตวัสดุต่าง ๆ การเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการกับเศษวัสดุเหลือทิ้งหลังจากงานก่อสร้างจบลง ซึ่งวงจรของงานก่อสร้างนี้ย่อมส่งผลถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างแน่นอน ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้งานก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งวัสดุเหล็ก H-Beam ถือเป็นวัสดุสำคัญในการขับเคลื่อนการก่อสร้างที่ทันสมัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างเหล็ก H-Beam เป็นมิตรเพราะเป็น Dry Process

การเป็นระบบก่อสร้างแบบ Dry Process ของโครงสร้างเหล็ก H-Beam นั้นช่วยให้การจัดการในพื้นที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อดีที่โครงสร้างสามารถนำมาติดตั้งได้ทันที และด้วยข้อดีของการติดตั้งแบบ Bolt and Nut หรือการ
ขันน๊อตโครงสร้างหน้างาน ทำให้ลดเสียงรบกวนจากการเชื่อมโครงสร้างได้ เมื่อโครงสร้างนั้นเสร็จสรรพตั้งแต่ที่โรงงาน การทำงานจึงใช้ปริมาณวัสดุและอุปกรณ์น้อยลง เศษวัสดุเหลือทิ้งหรืออุปกรณ์ต่างๆจึงมีปริมาณไม่มาก ไม่ทำให้พื้นที่หน้างานหรือพื้นที่โดยรอบสกปรก สามารถเก็บกวาดทำความสะอาดได้ง่าย งานก่อสร้างจึงเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย โครงสร้างเหล็กจึงเป็นมิตรทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อคนงานที่ทำงานง่ายขึ้นและต่อคนรอบข้างที่ไม่ต้องได้ยินเสียงรบกวนและสูดดมฝุ่นละออง

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุหมุนเวียนได้ไม่รู้จบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดและได้เปรียบโครงสร้างคอนกรีตคือสามารถรื้อถอนชิ้นส่วนออกเพื่อย้ายตำแหน่งการติดตั้งหรือการนำชิ้นส่วนเหล็กเก่าไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ โดยกระบวนการรีไซเคิลเหล็กนั้นสามารถผลิตเหล็กออกมาใช้ได้ไม่รู้จบและที่สำคัญเหล็กที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลนั้น เมื่อทำการหลอมและกำจัดสารประกอบที่ไม่พึงประสงค์ออกแล้ว ก็จะสามารถรักษาคุณสมบัติและความแข็งแรงเอาไว้ได้ทั้งหมด ทำให้เหล็กที่มาจากการรีไซเคิลมีคุณสมบัติที่ได้ตามมาตรฐานในทุกด้านผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่างานก่อสร้างมีคุณภาพที่ดี สามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างเหล็ก H-Beam ลดการทำลายธรรมชาติ

ในการการผลิตวัสดุเพื่อนำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องมีการขุดเจาะหรือทำลายพื้นที่ธรรมชาติเพื่อนำแร่หรือธาตุนั้นมาเข้าสู่กระบวนการผลิตวัสดุการก่อสร้าง นอกจากจะเป็นการทำลายธรรมชาติแล้วยังเป็นการใช้พลังงานในการผลิตที่สิ้นเปลือง แต่โครงสร้างเหล็ก H-Beam แตกต่างออกไป เพราะโครงสร้างเหล็ก H-Beam สามารถนำวัสดุกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ไม่รู้จบซึ่งทำให้ลดปริมาณวัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต ลดการรบกวนหรือทำลายธรรมชาติได้มากขึ้น

โครงสร้างเหล็กช่วยประหยัดพลังงาน

การรีไซเคิลเหล็กเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นั้นใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กใหม่ถึงครึ่งหนึ่ง ข้อมูลจากทาง MTEC หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้บอกว่า การนำเหล็กกลับมารีไซเคิลนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้ถึง 74% นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุใหม่ 90% และลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งได้อย่างมาก เมื่อรวมเข้ากับการติดตั้งหรือก่อสร้างแบบ Bolt & Nut ที่หน้างานได้ ไม่ต้องต่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ยุ่งยาก ทำให้วัสดุเหล็ก H-Beam เป็นวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานในด้านการผลิตและการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(อ้างอิงข้อมูล https://www2.mtec.or.th/…/admin/upload/261_MT09_51.pdf)

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ