PTT Station Active Park Muang Thong ปั๊มน้ำมันที่ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และออกแบบให้อาคารพร้อมต่อการใช้งานด้วยโครงสร้างเหล็ก H-BEAM

ปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่ ที่เปิดรับผู้คนและชุมชนโดยรอบ

ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนป๊อบปูล่า ตรงข้ามกับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ที่ได้รับการออกแบบโดย คุณอภิธัช สุวรรณชีพ และดูแลการก่อสร้างโดย คุณสาธิต เล่าส้ม จากบริษัท บริษัท คิงคองวิศวกรรม จำกัด  

PTT Station Active Park Muang Thong เป็นปั๊มน้ำมันสไตล์ Modern Factory ที่ถูกออกแบบให้สวยโดดเด่นด้วยการโชว์โครงสร้างเหล็ก ควบคู่ไปกับการความสำคัญของชุมชนรอบข้างและคำนึงถึงการใช้งานของผู้คนทั้งคนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจากต่างพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้ปั๊มน้ำมันไม่ใช่เพียงจุดแวะพักและเติมน้ำมัน แต่ให้กลายเป็นจุดรวมกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยอย่างรอบด้าน

คุณคุณอภิธัช สุวรรณชีพ (ผู้ออกแบบ)

คุณคุณสาธิต เล่าส้ม (ผู้รับเหมา)

ซึ่งบริเวณโดยรอบปั๊มน้ำมันนั้นเป็นวัด โรงเรียนและย่านชุมชนที่อยู่อาศัย รวมถึงยังไม่มีปั๊มน้ำมันให้ผู้คนได้ใช้งานในบริเวณนี้ ทางเจ้าของโครงการจึงมีแนวคิดและความต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่คนในพื้นที่และคนภายนอกสามารถเข้ามาใช้งาน ทางสถาปนิกผู้ออกแบบได้บอกเล่าว่าส่วนหนึ่งของพื้นที่ปั๊มน้ำมันมีการใช้ถนนร่วมกันกับทางเข้าออกของโรงเรียน 

จึงออกแบบให้สองฝั่งของถนนมีพื้นที่ให้รถของผู้ปกครองสามารถจอดขนานไปกับทางเดินเท้าที่ถูกออกแบบมาให้มีกว้างและเดินสบาย ให้เด็กนักเรียนสามารถเดินเข้าออกโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และเชื่อมต่อไปยังลานสเกตและร้านค้า ร้านอาคารภายในโครงการที่เปิดต้อนรับให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถเข้ามาใช้งาน นั่งเล่น นั่งรอได้อย่างเต็มที่

ภายในโครงการยังถูกออกแบบให้ตัวอาคารแยกกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การเข้าถึงทั้งทางสายตาและการเข้ามาใช้งานสามารถมองเห็นได้รอบด้านโดยไม่มีตัวอาคารมาขวาง อีกทั้งยังออกแบบและจัดวางงานระบบของอาคารไว้ด้านบนอาคาร ผู้ใช้จึงสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกทิศทาง ปั๊มน้ำมันแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เปิดเปลือกของตัวเองออก อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงและลื่นไหลไปกับวิถีชีวิตรอบ ๆ อย่างกลมกลืนในทุกช่วงเวลา

โครงสร้างเหล็ก คือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้โครงการเติบโตได้อย่างเต็มกำลัง

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของโครงการปั๊มน้ำมันแห่งนี้คือการเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM เกรด SS400 จากทาง SYS ตลอดทั้งโครงการ ทำให้ในส่วนของการออกแบบสามารถจัดการและเคลียร์รายละเอียด ดีเทลในแบบก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อส่งต่อให้ทางโรงงานของ SYS ผลิตและจัดเตรียมตามขนาดที่ต้องการและขนส่งมาที่หน้างานเพื่อติดตั้งจึงใช้ระยะเวลาไม่นาน เมื่อส่วนของการก่อสร้างนำชิ้นส่วนต่าง ๆ ขึ้นติดตั้งและเชื่อมประกอบแล้ว โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ยังให้ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นให้เสียเวลาแก้ไข

โครงการ PTT Station Active Park Muang Thong แห่งนี้ใช้เวลาไปเพียง 8 เดือน ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าหากเป็นการก่อสร้างศูนย์การค้าหรืออาคาร Commercial และเจ้าของโครงการสนใจเลือกใช้วัสดุที่สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว เช่น โครงสร้างเหล็ก นอกจากจะทำให้สามารถเปิดโครงการได้เร็วและประหยัดเวลาก่อสร้างได้มากขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีให้กับแบรนด์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ต้องการหรือสนใจพื้นที่ในโครงการมากขึ้น เพราะโครงสร้างเหล็กมีความพร้อมให้การออกแบบร้าน ติดตั้งป้ายและเพิ่มเติมลูกเล่นต่าง ๆ สามารถจัดการได้ง่ายและสะดวกมากกว่าโครงสร้างประเภทอื่น ๆ รวมถึงสามารถเก็บงานและกลมกลืนเข้ากับทุกบรรยากาศของแต่ละร้านได้เป็นอย่างดี 

เพราะเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก ปั๊มน้ำมันแห่งนี้จึงได้เปรียบในหลายด้าน

ทางสถาปนิกและผู้รับเหมาโครงการเล่าว่า ข้อดีของเหล็กคือมีความแม่นยำ รวดเร็วและสะดวกในการติดตั้ง แต่ข้อดีเพิ่มเติมที่มองเห็นได้ชัดจากโครงการนี้คือความง่ายในการต่อเติม เพิ่มเติมหรือติดตั้งเข้ากับส่วนอื่น ๆ เช่น จุดหนึ่งของโครงการที่ต้องการติดตั้งลิฟต์ขนของเพิ่มเติม ก็สามารถนำลิฟต์โครงสร้างเหล็กมาเชื่อมเข้ากับตัวโครงสร้างอาคารได้เลย หรือการปรับเปลี่ยนช่อง จุดเจาะงานระบบก็สามารถวางแผนและทำได้ง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนอื่น ๆ  ตลอดจนการติดตั้งโคมไฟ สายไฟหรือป้ายร้านค้าก็สามารถออกแบบและติดตั้งเข้ากับโครงสร้างเหล็กได้อย่างกลมกลืน 

ด้วยคอนเซปต์หลักของโครงการคือการเป็นกลุ่มอาคารสไตล์ Modern Factory ที่ต้องการโชว์ผิวหรือความเป็นสัจจะวัสดุ จึงเปิดโชว์โครงสร้างเหล็กให้เห็นทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพราะเหล็กมีมูลค่าในตัวเองและมีความสวยงาม ทั้งยังช่วยให้พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารมีความต่อเนื่องจากโครงสร้างเหล็กที่ถูกทำสีเดียวกันตลอดทั้งโครงการ ทำให้แม้อาคารจะถูกแยกหรือแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานก็ยังมองเห็นถึงความสัมพันธ์และขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน

ความได้เปรียบของอาคารโครงสร้างเหล็กอีกอย่างหนึ่ง คือการเป็นวัสดุที่สามารถปรับปรุง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงได้ง่าย สามารถขายชิ้นส่วนและนำกลับมารีไซเคิลใช้งานได้ไม่รู้จบ ช่วยลดมลภาวะจากการผลิตและก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะกับการก่อสร้างในพื้นที่แออัดหรือใกล้แหล่งชุมชน โครงการที่ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กจึงเป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์อันทันสมัยของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Burapa สัญจร “ลองชมจันทร์”

Gate

writer

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ