ให้อาคารมีมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหล็กรักษ์โลกจาก SYS

ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน อาคาร Mixed-use หรือโกดังโรงงานใด ๆ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ถูกวิเคราะห์ออกมาว่าจะเป็นที่ต้องการและมีปริมาณความนิยมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอยู่พอสมควร นั่นก็เพราะในหลาย ๆ บริษัททั้งในประเทศและบริษัทข้ามชาติมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะการเลือกใช้พื้นที่ในอาคาร จึงส่งผลให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านอาคารเขียว หรืออาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นในปัจจุบัน

อย่างที่เราเคยพูดกันไปว่า วัสดุก่อสร้างนั้น ถือเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การก่อสร้างได้รับคะแนนจากการประเมินอาคารเขียวทั้งเกณฑ์ในประเทศและในระดับสากลได้มากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้ผู้ใช้งานจากทั่วโลกให้ความสนใจใช้งานอาคารของเรามากขึ้นได้นั่นเอง

เหล็กโครงสร้างจาก SYS เป็นอีกหนึ่งวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกที่นอกจากจะช่วยให้การก่อสร้างเข้าเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากเวทีต่าง ๆ มากมาย ทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์และส่วนขององค์กร ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กโครงสร้างจาก SYS จึงไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้อาคารมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

เพิ่มมูลค่าให้อาคาร ด้วยการเป็นอาคารรักษ์โลก

ในยุคนี้ ที่เรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง หากเราก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคารทั่วไปที่ไม่ได้อิงกับเกณฑ์ประเมินใด ๆก็อาจจะยังเป็นที่ต้องการอยู่เช่นเดิม แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเป็นอาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นที่ต้องการในตลาดมากกว่า สามารถขยายโอกาสในการลงทุนในโครงการได้มากกว่า ทั้งยังมีมูลค่าโครงการที่สูงกว่ามาก 

จากการวิเคราะห์อาคารสำนักงานรักษ์โลกเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จากบทวิเคราะห์ของเจแอลแอล ประจำประเทศไทยตามอ้างอิงจากบทความของกรุงเทพธุรกิจ จะเห็นว่ามีบริษัทและนักลงทุนเข้ามาใช้งานอาคารสำนักงานที่รักษ์โลกคิดเป็น 70% จากการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้น และในจำนวนนี้เป็นอาคารสำนักงานที่มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับสากลอย่าง LEEDS อยู่ประมาณ 39% ซึ่งเมื่อเทียบกับอาคารสำนักงานรักษ์โลกที่ไม่มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม อาคารที่มีการรับรองจะมีมูลค่าที่สูงกว่าและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอาคารสำนักงานที่ไม่มีรับการรับรองอยู่ประมาณ 4 – 11%

ดังนั้นหากเราต้องการให้อาคารมีมูลค่าโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น มีโอกาสในตลาดมากขึ้นและพ่วงด้วยการเป็นอาคารรักษ์โลกที่มีคุณภาพ การเลือกก่อสร้างให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงการเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวทั้งในประเทศและในระดับสากลอย่าง TREEs และ LEEDS หรือเกณฑ์ของประเทศอื่น ๆ จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้อาคารมีมูลค่าและตัวอาคารสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือบริษัทต่างชาติที่สนใจอาคารรักษ์โลกมากขึ้นได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาคารเข้ามาอยู่ในตลาดอาคารรักษ์โลกได้อย่างยั่งยืนในอีกทางหนึ่ง

ความต้องการในตลาด ที่พร้อมให้อาคารรักษ์โลกเติบโตได้อย่างเต็มที่

ถ้าเรามองการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอาคารสำนักงานที่รักษ์โลกใน 14 เมืองทั่วเอเชีย จะพบว่าสัดส่วนของอาคารเขียวหรืออาคารรักษ์โลกที่ได้รับการรับรองยังมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่ และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตของบริษัทต่าง ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น ในอนาคตใกล้ ๆ นี้ การเลือกก่อสร้างอาคารให้รักษ์โลกและควบคุมให้ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลจึงเป็นการต่อยอดที่น่าลงทุนและยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก ที่ไม่ใช่แค่เติบโตในประเทศหรือในเอเชีย แต่เป็นการเติบโตในตลาดโลก ที่ยังมีความต้องการใช้งานอาคารรักษ์โลกอยู่

ดังนั้นการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีคุณสมบัติตรงกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลในทุก ๆ ด้าน ทั้งประเภทอาคารสำนักงาน โรงงาน โกดัง คลังสินค้า จึงไม่ได้เป็นแค่การช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวอาคาร แต่ยังเป็นการพัฒนาให้อาคารเป็นอาคารรักษ์โลกที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพร้อมตอบรับความต้องการอันล้นหลามของตลาดโลกได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

เหล็กโครงสร้างจาก SYS ตัวช่วยสำคัญของการก่อสร้างที่รักษ์โลกได้มากขึ้น

ในทุก ๆ การประเมิน จะมีหัวข้อหรือหมวดที่ใช้ในการประเมินที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนและเหมือนกันเลยก็คือ หมวดของทรัพยากรและวัสดุก่อสร้าง ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้จึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งและก่อสร้างที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ซึ่งเหล็กโครงสร้าง H-BEAM ในการผลิตแบบ EAF และผลิตจากเศษเหล็กรีไซเคิล เป็นวัสดุหนึ่งที่ทั่วโลกลงความเห็นกันว่าเป็นวัสดุที่มีขั้นตอนตลอดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังใช้งานได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับเหล็ก H-BEAM ของ SYS ที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลกว่า 99% ผ่านการหลอมในเตา EAF ที่ประหยัดพลังงาน มีทุกขั้นตอนการผลิตอยู่ในประเทศ และที่สำคัญคือมีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ จึงช่วยให้การก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆได้รับคะแนนประเมินอาคารเขียวในหมวดของวัสดุมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากตัวเหล็กโครงสร้างจะมีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเต็มร้อยแล้ว ทาง SYS ก็มีทีมที่เชี่ยวชาญด้านงานเหล็กอย่าง Steel Solution by SYS ที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานโครงสร้างเหล็กให้ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างด้วย เหล็กและทีมงานจาก SYS จึงช่วยให้การก่อสร้างอาคารมีคุณภาพดี มีมูลค่าสูงและเข้าเกณฑ์อาคารเขียวได้ตามที่เจ้าของโครงการตั้งใจไว้ได้แบบไม่มีขาดตกบกพร่อง

อ้างอิงข้อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/property/1045173

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ