คลังความรู้
Wazzadu Event

รายละเอียด


งานสัมมนาที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องห้ามพลาด ...ลงทะเบียนฟรี!!!

" Real Estate Sustainable Design For Future Living "

การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยในอนาคต
.
โดยภายในงานมี Key Highlight การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้
-----------------------------
✪ Session 1 : Residential Real Estate Green & Sustainable Design Process
การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้ประหยัดพลังงาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ประกอบ และมีกระบวนการออกแบบที่สำคัญอย่างไรบ้าง
บรรยายโดย : ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------
✪ Session 2 : Trend Foresight User Behaviour & Residential Living Design
เจาะข้อมูลเทรนด์ด้านพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย และทิศทางการออกแบบพื้นที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยในอนาคต
บรรยายโดย : คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
Co Founder of Baramizi Lab & Strategic Consultant ที่มีประสบการณ์การในการวิจัย และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย
-----------------------------
✪ Session 3 : Sustainable Real Estate For Smart City & Smart Life in The Future
การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประหยัดพลังาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คน และการพัฒนาเมืองในอนาคต
บรรยายโดย :
- คุณสริธร อมรจารุชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Design Solutions for Well-Being, Sustainable Design, Research Integration จาก RISC
- คุณณพล เกียรติก้องมณี
สถาปนิกวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Building Technology, Intelligent Systems, Innovative Solutions จาก RISC
-----------------------------
✪ Session 4 : Sustainable Material for Real Estate Architecture Design
เสวนาด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และระบบอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับ และตอบโจทย์ด้าน Real Estate Green & Sustainable Design ในอนาคต จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ และมีทิศทางในการพัฒนาเป็นอย่างไร
ร่วมเสวนาโดย :
- คุณศิริพงค์ วิมานทอง
Head of Sales : Microfiber
- คุณวิชญ บูรณพันธ์
Managing Director : VIVA Board
- ดร.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
Owner & CEO : Empower Steel
- คุณสมศักดิ์ อิ่มรักษา
Product Manager : Delight
-----------------------------
✪ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!! ที่นั่งมีจำกัด รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม
ลิงค์ลงทะเบียน : https://forms.gle/2DRtD7y226gambi59
.
วันที่จัดงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : Grand Hall ชั้น 3, อาคาร True Digital Park ,กรุงเทพมหานคร
.
งานสัมมนา " Real Estate Sustainable Design For Future Living " Empower by Wazzadu เกิดจากความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Microfiber, Empower Steel, Viva Board และ Delight เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และทำให้เกิดความตระหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย ทั้งผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบ
.
และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable) ซึ่งหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างก็เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต
.
โดย Wazzadu.com ร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน และเป็นมีเดียหลักในการจัดงานครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Wazzadu.com

contributor

โพสต์เมื่อ

...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ