คลังความรู้
Wazzadu Event

Wazzadu Event

แหล่งรวมข้อมูลWazzadu Event

อัพเดต Event ใหม่

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Steel Architectural Design "
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมเหล็กในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบ, เทคนิคการนำวัสดุเหล็กไปใช้งาน, คุณลักษณะวัสดุเหล็กแต่ละประเภท, ความคุ้มค่า, ประสิทธิภาพในมิติต่างๆ, การช่วยลดกระบวนการที่ยุ่งยาก หรือการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆในอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยี และองค์ความรู้ของวัสดุเหล็กในมิติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบงานสถาปัตยกรรมเหล็กในปัจจุบัน และอนาคต

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเหล็ก ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จออกมาเป็นสถาปัตยกรรมเหล็กที่สวยงาม

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน 20-21 พฤษภาคม 2564 ที่ https://www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel
คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Architectural Biophilic Design "
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบที่นำเอาบริบท หรือความเป็นธรรมชาติในมิติต่างๆเข้ามาเป็นศูนย์กลางในกระบวนการออกแบบ โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

> พบกับ Keynote Speaker จาก Wazzadu Encyclopedia

ที่จะมาอัพเดทชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบตามแนวทาง Biophilic Design โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ รวม 14 รูปแบบ

ซึ่งชุดข้อมูลเทรนด์นี้จะช่วยให้นักออกแบบสามารถถ่ายทอดความแตกต่างของการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ภายในสิ่งแวดล้อม หรืองานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมต่อบริบท และความต้องการในการใช้งาน

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆ

ที่จะมาอัพเดทข้อมูลวัสดุตกแต่งที่ให้ประสบการณ์ หรือกลิ่นอายของบริบทธรรมชาติ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Biophilic มีความลงตัวทั้งในแง่การใช้งาน และความสวยงาม

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Modern biophilic เพื่อให้เกิดประสบการณ์การรับรู้ที่สื่อถึงบริบทธรรมชาติในมิติต่างๆ รวมถึงให้ความรู้สึกที่สบายผ่อนคลาย จะต้องมีองค์ประกอบในการออกแบบที่สำคัญอะไรบ้าง

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker รับเชิญพิเศษจาก Thailand Bamboo

ที่จะนำข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ของไม้ไผ่ในมิติต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรม มาเผยแพร่ให้กับนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจเพื่อนำไม้ไผ่ไปต่อยอดใช้ในการตกแต่งแบบ Biophilic ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

.

แล้วพบกัน 9 เมษายน 2564 ที่ www.wazzadu.com และ

https://www.facebook.com/Wazzadu

.

---------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.comTel

คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ศูนย์การเรียนรู้วัสดุศาสตร์ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Wazzadu Academy Virtual Event

New Normal โลกใบใหม่ที่ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิม พบกับประสบการณ์ใหม่ Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Well-Being Trends for Architectural "


เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบเพื่อสุขสภาวะที่ดี โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

---------------------------------------

ช่วงที่ 1 : (9.30-12.30 น.)
พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยีวัสดุตกแต่งที่สามารถป้องกันเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และช่วยส่งเสริมสุขสภาวะที่ดีในการใช้งาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

---------------------------------------

ช่วงที่ 2 : (14.00-17.00 น.)
ห้ามพลาดกับ 2 Keynote Speaker รับเชิญพิเศษจากศูนย์วิจัยคอนเซปต์แห่งอนาคต และการออกแบบ Baramizi Lab ที่จะมาพบกับท่านผู้ชมในหัวข้อ

" เทรนด์แนวโน้มการเติบโตของ Well-Being Architectural ในยุคอนาคต"

บรรยายโดยคุณพลวัฒน์ จูเจริญ (Senior Future Lab Researcher)

" Well-Being คืออะไร มีผลต่อพฤติกรรมผู้คน และการออกแบบเมืองในอนาคตอย่างไร"

บรรยายโดยคุณภาคภูมิ ปทะวานิช (Senior Future Lab Researcher)

---------------------------------------

ห้ามพลาด!!!
เตรียมลงทะเบียนเพื่อ Download PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page
แล้วพบกัน 11 มีนาคม 2563 ที่ www.wazzadu.com และ https://www.facebook.com/Wazzadu

เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 -17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com
Tel

คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ครั้งแรก !!! กับงานจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจบนออนไลน์ ด้านนวัตกรรมทางวัสดุ,สินค้าและการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ลักษณะงาน :
1. งานแสดงสินค้าบนแพลตฟอร์มใหม่ ด้านนวัตกรรมสินค้า วัสดุ และการออกแบบทางสถาปัตย์
2. เจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching ผ่านระบบได้ทันที
3. สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ผ่านภาพ 3D ที่แสดงสินค้าเสมือนจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ
4. ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกผ่านระบบได้ทันที

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-445 วัน

20

February

2020

Wazzadu Talk ครั้งที่ 15
Creative Space Design

13.00 น. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

4 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-536 วัน

4 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-564 วัน

5 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-599 วัน

7 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด
...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับ