คลังความรู้
Wazzadu Event

Wazzadu Event

แหล่งรวมข้อมูลWazzadu Event

อัพเดต Event ใหม่

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

17 วัน

รายละเอียด


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Wazzadu Foresight

มาพูดคุยแบบ business networking กับเพื่อนในวงการ พร้อมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่ออัปเดตเทรนด์ให้ทันในวงการสถาปัตยกรรม

.

ภายใต้หัวข้อ : แนวโน้มการตลาดงานออกแบบในงานสถาปัตยกรรม ปี 2023 (Market Trend of Architectural Design 2023)

.

สภาพเศรษฐกิจที่มีปัจจัยมากระทบมากมายทั้งภัยสงคราม, การเปิดประเทศหลังโควิด, การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์และการตลาดของงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่างไร? อะไรกำลังจะมา? แล้วทิศทางการตลาดจะเป็นไปอย่างไร? ติดตามได้ในสัมมนาครั้งนี้

.

หัวข้อบรรยายภายในงาน

1. แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ ของ wazzadu.com เพื่อช่วยด้านการตลาดของคุณ และ เทรนด์การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ (Market trend & Industry Growth 2023)

บรรยายโดย : คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group&Wazzadu.com)

.

2. เทรนด์การออกแบบประสบการณ์ของการออกแบบงานสถาปัตย์ (Experience Design Trend 2023)

บรรยายโดย : คุณพลวัฒน์ จูเจริญ (Senior Future Trend Researcher & Asst. Director)

.

3. เทรนด์พฤติกรรมและความสนใจของ User จากดาต้าบนระบบนิเวศน์ของ Wazzadu.com

บรรยายโดย : คุณฉัตรวิทย์ พลแสน (หัวหน้าทีมพัฒนาการออกแบบและคอนเทนต์ออนไลน์)

.

4. ข้อแนะนำสรุปการนำไปปรับใช้ในในงานขายและการตลาด (Key points for Sale & Marketing)

บรรยายโดย : คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group&Wazzadu.com)

.

วันและเวลาที่จัด : 7 เม.ย.66 เวลา 13.30 - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมแถวรถไฟฟ้า (ประกาศสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)

รับจำนวน 60 ท่าน (เฉพาะ Brand Member และ VIP ของ Wazzadu.com เท่านั้น)

รายละเอียด


งานสัมมนาที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องห้ามพลาด ...ลงทะเบียนฟรี!!!

" Real Estate Sustainable Design For Future Living "

การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยในอนาคต
.
โดยภายในงานมี Key Highlight การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้
-----------------------------
✪ Session 1 : Residential Real Estate Green & Sustainable Design Process
การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้ประหยัดพลังงาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ประกอบ และมีกระบวนการออกแบบที่สำคัญอย่างไรบ้าง
บรรยายโดย : ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------
✪ Session 2 : Trend Foresight User Behaviour & Residential Living Design
เจาะข้อมูลเทรนด์ด้านพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย และทิศทางการออกแบบพื้นที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยในอนาคต
บรรยายโดย : คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
Co Founder of Baramizi Lab & Strategic Consultant ที่มีประสบการณ์การในการวิจัย และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย
-----------------------------
✪ Session 3 : Sustainable Real Estate For Smart City & Smart Life in The Future
การออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประหยัดพลังาน มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คน และการพัฒนาเมืองในอนาคต
บรรยายโดย :
- คุณสริธร อมรจารุชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Design Solutions for Well-Being, Sustainable Design, Research Integration จาก RISC
- คุณณพล เกียรติก้องมณี
สถาปนิกวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญระดับ TREES-A, Building Technology, Intelligent Systems, Innovative Solutions จาก RISC
-----------------------------
✪ Session 4 : Sustainable Material for Real Estate Architecture Design
เสวนาด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และระบบอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับ และตอบโจทย์ด้าน Real Estate Green & Sustainable Design ในอนาคต จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ และมีทิศทางในการพัฒนาเป็นอย่างไร
ร่วมเสวนาโดย :
- คุณศิริพงค์ วิมานทอง
Head of Sales : Microfiber
- คุณวิชญ บูรณพันธ์
Managing Director : VIVA Board
- ดร.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
Owner & CEO : Empower Steel
- คุณสมศักดิ์ อิ่มรักษา
Product Manager : Delight
-----------------------------
✪ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!! ที่นั่งมีจำกัด รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม
ลิงค์ลงทะเบียน : https://forms.gle/2DRtD7y226gambi59
.
วันที่จัดงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : Grand Hall ชั้น 3, อาคาร True Digital Park ,กรุงเทพมหานคร
.
งานสัมมนา " Real Estate Sustainable Design For Future Living " Empower by Wazzadu เกิดจากความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Microfiber, Empower Steel, Viva Board และ Delight เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และทำให้เกิดความตระหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย ทั้งผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบ
.
และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable) ซึ่งหลายๆ อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างก็เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต
.
โดย Wazzadu.com ร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน และเป็นมีเดียหลักในการจัดงานครั้งนี้

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-117 วัน

รายละเอียด


พลาดไม่ได้ ! กับงานฟอรั่ม FUTURE CITY FORUM 2022

ที่จะพาคุณสู่การมาส่องแนวคิดการพัฒนาเมืองในอนาคตร่วมกัน

ภายใต้แนวคิด "Tech for Better living" สร้างเมืองปลอดภัย เมืองสีเขียว เป็นจริงได้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยพัฒนาเมืองที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง ?

Key Highlight ที่ห้ามพลาด!!! เตรียมพบกับ Keynote Speaker ที่เป็นนวัตกรตัวจริงในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงเทคโนโลยีที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพเมืองแห่งอนาคตแต่ละด้าน

...........................................

1. " Space Data for Cities development "

การพัฒนาเมืองโดยอาศัยเทคโนโลยีอวกาศ ( Space Tech ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตต่อการแก้ปัญหา Climate Change

บรรยายโดย คุณกฤษณ์ คุนผลิน

บริษัท Future STEAM ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร NASA (ประจำประเทศไทย)

...........................................

2. " The Future of Green Architecture "

อนาคตของสถาปัตยกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัย และการพัฒนาเมือง

บรรยายโดย ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology) อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...........................................

3. " Fire protection Technology for Smart City "

เทคโนโลยีระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อเมืองปลอดภัย

บรรยายโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าอาคาร วิศวกรรมความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

...........................................

4. " Future of Smart Building Technology for Cities Life "

การใช้เทคโยโลยีภายในอาคาร ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในอนาคต

บรรยายโดย คุณกฤษดา สาธุกิจชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวน์ และ ระบบบไอทีสำหรับองค์กร จากบริษัท Netizen และ Trandar Acoustic

...........................................

5. " Green Transformation "

การการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อุตสาหกรรม Green Economy ต้องคิดและทำ อย่างไร ?

บรรยายโดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

Founder Baramizi Group / Wazzadu .com

...........................................

6. " Future Material Tech "

สีที่ดูดซับคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีกราฟีน ทาสีเท่ากับปลูกต้นไม้ นวัตกรรมที่ใส่ใจโลก ซึ่งมีส่วนช่วยความเป็นเมืองสีเขียว และมุ่งสู่ Net ZERO

บรรยายโดย คุณธิติ ศรีรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม และเทคโนโลยี Innovation and Technology Director จากแบรนด์สีจระเข้ (SEE JORAKAY)

...........................................

7. " The Standardize of Wellbeing Material "

วัสดุเป็นสิ่งใกล้ตัวมากๆ กับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง Wellbeing Material สำคัญอย่างไร ?

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Harmony Group

...........................................

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี! >> https://forms.gle/bjvSqrLuTQ3EpG9L6

แล้วพบกันในวันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 9.30 - 12.30 น.

สถานที่ : WOW Festival 2022 ( Wonder of Well-Being City 2022)

ณ สวนเบญจกิติ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!!!

เตรียมพบกับการกลับมาของงาน Wazzadu Academy งานสัมมนาที่จะช่วยแบ่งปัน และอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุให้กับกลุ่มสถาปนิก และมือโปรที่สนใจ

ภายใต้หัวข้อ “ Residential Architecture Design Trends 2022-2023 ”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!!!

https://forms.gle/AWVw4NbjagGBX6Sf6

Key highlight

Residential Architecture Design

อัพเดทองค์ความรู้ด้านการออกแบบ พาไปเจาะลึกผลงานการออกแบบ Residential Architecture ที่ได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย และเป็นที่พูดถึงในวงกว้างในปี 2022 แบบ Exclusive ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอด และแบ่งปันองค์ความรู้จากสถาปนิกเจ้าของผลงานโดยตรง

Eco & Sustainable Material Trend

อัพเดทองค์ความรู้ด้านการเลือกใช้วัสดุ ที่จะช่วยส่งเสริมให้งานออกแบบ Residential Architecture ของคุณสามารถป้องกันความร้อน ทำให้อาคารมีอัตราการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอด และแบ่งปันองค์ความรู้จากแบรนด์ผู้พัฒนา และผู้ผลิตโดยตรง

Automation system & Smart Technology Trend

อัพเดทองค์ความรู้ด้านการเลือกใช้ระบบ และผลิตภัณฑ์อัตโนมัติอัจฉริยะ ที่จะช่วยส่งเสริมให้งานออกแบบ Residential Architecture ของคุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย และพัฒนาไปอีกระดับ เพื่อปรับตัว และต่อยอดไปสู่งานออกแบบในอนาคต ที่ระบบ IOT และ Automation system จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอด และแบ่งปันองค์ความรู้จากแบรนด์ผู้พัฒนา และผู้ผลิตโดยตรง

Residential Future Spot Trends Handbook Free Download

อัพเดทองค์ความรู้ Spot Trends ทั้งแนวโน้มในด้านการออกแบบ และแนวโน้มพฤติกรรมผู้ใช้งาน ที่จะมีบทบาทต่ออุตสาหกรรม Residential ในอนาคต ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบ Digital Handbook โดยสามารถสแกนจาก QR Code ในวันงาน เพื่อรับไฟล์ได้ฟรี!!!

“Coming Soon” เตรียมตัวพบกันเร็วๆ นี้

วันพฤหัสฯ ที่ 3 พฤศจิกายน 2022

เวลา 13.00-17.00 น.

สถานที่ True Digital Park

✪ ติดตามการอัพเดทรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ Face

รายละเอียด


เตรียมพบกับงาน Wazzadu Academy PRO Class คลาสเรียนสำหรับมือโปรภายใต้หัวข้อ

“ เทคนิคการเลือกสเปคเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับนำไปใช้ในงานโครงสร้าง งานตกแต่ง และงานระบบสถาปัตยกรรม "

.

สอนออนไลน์แบบสดๆ ผ่านระบบ Zoom

.

✪ ลงทะเบียนฟรี !!! เพื่อรับลิ้งค์ Zoom ได้แล้ววันนี้ที่

https://forms.gle/kprueScBp8KEnKHUA
Highlight

ความรู้เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ที่นิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกันอย่างไร

เทคนิคการสเปคเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับนำไปใช้ในงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม (เสา โครงทรัส โครงหลังคา)

เทคนิคการสเปคเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับนำไปใช้ในงานระบบสถาปัตยกรรม (ระบบท่อสุขาภิบาล ระบบลำเลียงของเหลว ระบบท่อร้อยสายไฟ)

เทคนิคการสเปคเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับนำไปใช้ในงานตกแต่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (โครงผนังภายในอาคาร ราวกันตก ราวบันได และ Interior Sculpture)

ในอนาคตเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น จะมีบทบาท และสร้างคุณค่าให้กับงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และสิ่งแวดล้อมในมิติใดบ้าง (สิ่งที่นักออกแบบยุคใหม่ต้องรู้)

.

ดำเนินการสอนและแบ่งปันองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมจาก COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

.

แล้วพบกัน วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565

................................................................

✪ ติดต่อ wazzadu.com ได้ที่

Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Pro Class !!! ประจำเดือนมิถุนายน 65 คลาสเรียนสำหรับมือโปรเพื่อพัฒนาความรู้ให้มืออาชีพเช่นคุณ

เชิญมืออาชีพ ทั้งสถาปนิก, อินทีเรีย, ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ลงทะเบียนเรียน ฟรี!!!ภายใต้หัวข้อ

Highlight

ความรู้ในการเลือกสเปคฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง
นวัตกรรมฉนวนกันความร้อนในแบบ well living
นวัตกรรมหลังคาเมทัลซีท สำหรับกันความร้อน และ กันเสียงรบกวน
กรณีศึกษาในการใช้งานโครงการต่างๆ
โดย คุณศิริพงค์ วิมานทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียง) living บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

และคุณพูนศักดิ์ บุญสิทธิวราภรณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหลังคาเมทัลชีส รีดลอน) จาก บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด

สอนสดออนไลน์ ฟรี ! ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ได้แล้ววันนี้ที่
https://forms.gle/MK9ez5DHMz6ghntB6

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Pro Class ได้ที่ Wazzadu Facebook Page
แล้วพบกัน วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น

รายละเอียด


เชิญร่วมงานสัมมนา!!! ...ภายใต้หัวข้อ "โอกาสสถาปนิกไทยในโลก NFT"

NFT ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่จะสร้างโอกาสให้สถาปนิก สร้างสินทรัพย์ดิจิตอล เพื่อเป็นรายได้ใหม่ไปทั่วโลกได้อย่างไร งานสัมมนาที่จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่คุณคาดไม่ถึง

Highlight

- NFT คืออะไร?

- ทำไมตลาด NFT ถึงเหมาะกับสถาปนิกไทย

- ทำไม NFT จึงเป็นรายได้ที่น่าสนใจในอนาคต

- กรณีศึกษาและความสำเร็จตลาด NFT ในระดับโลก

- การสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบ NFT ทำอย่างไร

- เปิดตัวหลักสูตร Workshop การตลาด NFT สำหรับสถาปนิกโดยเฉพาะ

- เปิดตัวหลักสูตร ArchiTech Academy (ATA) พร้อมเสวนาเรื่องการปรับตัวของอาชีพสถาปนิกและนักออกแบบยุคใหม่

ห้ามพลาด!!!

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 14.00 - 16.00 น.

พบกันที่ Netizen Life Center ชั้น 28 อาคาร T-One ติดกับ BTS ทองหล่อ (แสดงผล ATK ก่อนเข้างาน)

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Pro Class !!! ประจำเดือนเมษายน คลาสเรียนสำหรับมือโปรเพื่อพัฒนาความรู้ให้มืออาชีพเช่นคุณ

เชิญมืออาชีพ ทั้งสถาปนิก, อินทีเรีย, ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ลงทะเบียนเรียน ฟรี!!!

ในหัวข้อ “Life Smart, Live Well” แต่งบ้านเทรนด์ใหม่ ด้วยวัสดุตกแต่งพื้นและผนังอาคาร (Decorative Material) เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด

Highlight

ทำความรู้จักกับวัสดุตกแต่งพื้นและผนังอาคาร
การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุตกแต่งพื้นและผนังอาคาร
เทคนิคการติดตั้งกระเบื้องยาง PVC, SPC ,ไม้สำเร็จรูป (Timber Flooring) และแผ่นตกแต่งฝ้าและผนังอาคาร (Décor Panels)
กรณีศึกษางานโปรเจคในงานสถาปัตย์ที่น่าสนใจ
กับคุณณพงศ์ สุกใส (ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าวัสดุตกแต่งพื้นและผนังอาคาร)

และคุณปรุฬห์ สิงห์ภมร (พัฒนาธุรกิจ) จากบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง และวัสดุตกแต่งอาคารที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

สอนสดออนไลน์ ฟรี ! ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ได้แล้ววันนี้ที่ https://forms.gle/MY6Tqq2cUZgSBkPq6

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Pro Class ได้ที่ Wazzadu Facebook Page
แล้วพบกัน วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Pro Class !!! คลาสเรียนสำหรับมือโปรเพื่อพัฒนาความรู้ให้มืออาชีพเช่นคุณ

เชิญมืออาชีพ ทั้งสถาปนิก, อินทีเรีย, ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ลงทะเบียนเรียน ฟรี!!!

ในหัวข้อ "วิธีการสเปคโครงสร้างเหล็กด้วยเหล็กเอชบีม (H-BEAM) และเทรนด์การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กในงานสถาปัตย์"

Highlight

ทำความรู้จักกับเหล็กเอชบีม
การสเปคเหล็กเอชบีมในแบบสถาปัตยกรรม
ตัวอย่างรอยต่อต่างๆ ในโครงสร้างเหล็ก
เหล็กเอชบีมกับการป้องกันไฟ
เหล็กเอชบีมกับการป้องกันสนิม
SM520 by SYS เหล็กกำลังสูงเพื่อโครงสร้างที่แข็งแกร่ง
กับคุณภูมินันท์ เทียรเดช จากบริษัท Siam Yamato Steel (SYS)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็กเอชบีม (H-BEAM) ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 25 ปี

สอนสดออนไลน์ ฟรี ! ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์ได้แล้ววันนี้ที่ https://forms.gle/isCDPJsz1HJMKBsj9

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Pro Class ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ Wazzadu Facebook Page ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Virtual Event ในรูปแบบ Online Streaming ภายใต้หัวข้อ

" GREEN DESIGN FOR ARCHITECTURAL "


เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านการใช้วัสดุ หรือแนวคิดการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Green Design ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน ให้ความสวยงาม และมีสภาวะสบายในการอยู่อาศัย

โดยภายในงานจะมีการเชิญ Keynote Speaker แบรนด์ผู้ผลิต และพัฒนาวัสดุต่างๆ มาร่วมแบ่งปันอัพเดทองค์ความรู้ด้านวัสดุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานสำหรับงานออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Green Design

นอกจากนี้ยังมีสถาปนิกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Green Design (Eco) ที่มีความโดดเด่น และน่าสนใจในช่วงเวลานี้อีกด้วย

---------------------------------------

ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File ชุดข้อมูลสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ลายไม้สำหรับงานสถาปัตยกรรมจาก Wazzadu Encyclopedia x LiteWOOD

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ Wazzadu Facebook Page ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel

คุณเมย์ 091 9199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 086 4088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Virtual Event ในรูปแบบ Online Streaming ภายใต้หัวข้อ

"HOUSING DESIGN"
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานทั่วไป ที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง หรือออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านการใช้วัสดุ หรือแนวคิดการออกแบบที่หลากหลาย และน่าสนใจ

โดยภายในงานจะมีการเชิญ Keynote Speaker แบรนด์ผู้ผลิต และพัฒนาวัสดุต่างๆ มาร่วมแบ่งปันอัพเดทองค์ความรู้ด้านวัสดุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานสำหรับอาคารที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีสถาปนิกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านกระบวนการออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่มีความโดดเด่น และน่าสนใจในช่วงเวลานี้อีกด้วย

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ https://www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel

คุณเมย์ 091 9199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 086 4088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Virtual Event ในรูปแบบ Online Streaming ภายใต้หัวข้อ

"POST COVID DESIGN"
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานทั่วไปจำนวนมาก ที่กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัว และมองหาโอกาสใหม่ๆในอุตสาหกรรม Building Material ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภายในงานจะมีรายละเอียดเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ผู้ผลิต และพัฒนาวัสดุ

ที่จะมาอัพเดท และแบ่งปันองค์ความรู้นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ ที่ช่วยลดการสัมผัสในจุดเสี่ยง และช่วยป้องกันเชื้อโรคในยุค New Normal รวมถึงเทรนด์ทิศทางการพัฒนาวัสดุในยุค Post Covid ตามพฤติกรรมผู้คนที่เปลี่ยนไป โดยหันมาใส่ใจสุขอนามัยมากขึ้นกว่ายุคอดีต

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker ผู้พัฒนาซอฟแวร์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึงบทบาทของนวัตกรรมซอฟแวร์ ที่จะมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุค Post Covid ในมิติใดบ้าง

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ ในช่วง Architecture Design

ที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบในโปรเจคที่น่าสนใจ และแชร์มุมมองแนวคิดการปรับตัวในมิติต่างๆสำหรับการดำเนินงานในช่วงที่โควิด-19 ระบาด รวมถึงแนวโน้มการดำเนินงานในยุค Post Covid

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ https://www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel

คุณเมย์ 091 9199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 086 4088809 (Senior Client Partner)

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Virtual Event ในรูปแบบ Online Streaming ภายใต้หัวข้อ

"BUILDING RENOVATION"
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานทั่วไปจำนวนมาก ที่มีความสนใจ หรือกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องรีโนเวทปรับปรุงอาคาร โดยภายในงานจะมีรายละเอียดเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ผู้ผลิต และพัฒนาวัสดุ

ที่จะมาอัพเดทข้อมูลวัสดุประเภทต่างๆ ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีด้านวัสดุที่เหมาะกับงานรีโนเวทในยุคปัจจุบัน

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านกระบวนการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียแนวคิด และเทคนิคการรีโนเวทปรับปรุงอาคารให้ออกมาสวย คุ้มค่าต่อการใช้งานในมิติต่างๆ

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!! ลงทะเบียนรับ Encyclopedia PDF File ฟรี

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสาร และรายละเอียดของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

.
แล้วพบกัน วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

.
Tel
คุณเมย์ 091 9199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 086 4088809 (Senior Client Partner)

.
หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy Virtual Event ในรูปแบบ Zoom Online ภายใต้หัวข้อ

" Steel Architectural Design "
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมเหล็กในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบ, เทคนิคการนำวัสดุเหล็กไปใช้งาน, คุณลักษณะวัสดุเหล็กแต่ละประเภท, ความคุ้มค่า, ประสิทธิภาพในมิติต่างๆ, การช่วยลดกระบวนการที่ยุ่งยาก หรือการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆในอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยี และองค์ความรู้ของวัสดุเหล็กในมิติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบงานสถาปัตยกรรมเหล็กในปัจจุบัน และอนาคต

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเหล็ก ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จออกมาเป็นสถาปัตยกรรมเหล็กที่สวยงาม

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน 20-21 พฤษภาคม 2564 ที่ https://www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel
คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Steel Architectural Design "
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมเหล็กในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบ, เทคนิคการนำวัสดุเหล็กไปใช้งาน, คุณลักษณะวัสดุเหล็กแต่ละประเภท, ความคุ้มค่า, ประสิทธิภาพในมิติต่างๆ, การช่วยลดกระบวนการที่ยุ่งยาก หรือการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆในอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยี และองค์ความรู้ของวัสดุเหล็กในมิติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบงานสถาปัตยกรรมเหล็กในปัจจุบัน และอนาคต

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเหล็ก ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จออกมาเป็นสถาปัตยกรรมเหล็กที่สวยงาม

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

แล้วพบกัน 20-21 พฤษภาคม 2564 ที่ https://www.facebook.com/Wazzadu ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com

Tel
คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ขอเชิญเข้าร่วมงาน Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Architectural Biophilic Design "
เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบที่นำเอาบริบท หรือความเป็นธรรมชาติในมิติต่างๆเข้ามาเป็นศูนย์กลางในกระบวนการออกแบบ โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

> พบกับ Keynote Speaker จาก Wazzadu Encyclopedia

ที่จะมาอัพเดทชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบตามแนวทาง Biophilic Design โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ รวม 14 รูปแบบ

ซึ่งชุดข้อมูลเทรนด์นี้จะช่วยให้นักออกแบบสามารถถ่ายทอดความแตกต่างของการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ภายในสิ่งแวดล้อม หรืองานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมต่อบริบท และความต้องการในการใช้งาน

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆ

ที่จะมาอัพเดทข้อมูลวัสดุตกแต่งที่ให้ประสบการณ์ หรือกลิ่นอายของบริบทธรรมชาติ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Biophilic มีความลงตัวทั้งในแง่การใช้งาน และความสวยงาม

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker สถาปนิกรับเชิญพิเศษ

ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Modern biophilic เพื่อให้เกิดประสบการณ์การรับรู้ที่สื่อถึงบริบทธรรมชาติในมิติต่างๆ รวมถึงให้ความรู้สึกที่สบายผ่อนคลาย จะต้องมีองค์ประกอบในการออกแบบที่สำคัญอะไรบ้าง

---------------------------------------

> พบกับ Keynote Speaker รับเชิญพิเศษจาก Thailand Bamboo

ที่จะนำข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ของไม้ไผ่ในมิติต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรม มาเผยแพร่ให้กับนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจเพื่อนำไม้ไผ่ไปต่อยอดใช้ในการตกแต่งแบบ Biophilic ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

---------------------------------------

> ห้ามพลาด!!!

เตรียมลงทะเบียนเพื่อรับ PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page

.

แล้วพบกัน 9 เมษายน 2564 ที่ www.wazzadu.com และ

https://www.facebook.com/Wazzadu

.

---------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.comTel

คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

หรือ Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ศูนย์การเรียนรู้วัสดุศาสตร์ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Wazzadu Academy Virtual Event

New Normal โลกใบใหม่ที่ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิม พบกับประสบการณ์ใหม่ Wazzadu Academy ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้หัวข้อ

" Well-Being Trends for Architectural "


เนื้อหาภายในงานจะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก ,นักออกแบบภายใน ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบเพื่อสุขสภาวะที่ดี โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

---------------------------------------

ช่วงที่ 1 : (9.30-12.30 น.)
พบกับ Keynote Speaker จากแบรนด์ต่างๆที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยีวัสดุตกแต่งที่สามารถป้องกันเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และช่วยส่งเสริมสุขสภาวะที่ดีในการใช้งาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

---------------------------------------

ช่วงที่ 2 : (14.00-17.00 น.)
ห้ามพลาดกับ 2 Keynote Speaker รับเชิญพิเศษจากศูนย์วิจัยคอนเซปต์แห่งอนาคต และการออกแบบ Baramizi Lab ที่จะมาพบกับท่านผู้ชมในหัวข้อ

" เทรนด์แนวโน้มการเติบโตของ Well-Being Architectural ในยุคอนาคต"

บรรยายโดยคุณพลวัฒน์ จูเจริญ (Senior Future Lab Researcher)

" Well-Being คืออะไร มีผลต่อพฤติกรรมผู้คน และการออกแบบเมืองในอนาคตอย่างไร"

บรรยายโดยคุณภาคภูมิ ปทะวานิช (Senior Future Lab Researcher)

---------------------------------------

ห้ามพลาด!!!
เตรียมลงทะเบียนเพื่อ Download PDF File หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Detail Design) และชุดข้อมูลเทรนด์การออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจจาก Wazzadu Encyclopedia

---------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดติดตามการอัพเดทข่าวสารของงาน Wazzadu Academy Virtual Event ได้ที่ Wazzadu Facebook Page
แล้วพบกัน 11 มีนาคม 2563 ที่ www.wazzadu.com และ https://www.facebook.com/Wazzadu

เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 -17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Wazzadu.com
Tel

คุณเมย์ 0919199424 (Senior Client Partner)

คุณหญิง 0864088809 (Senior Client Partner)

Line@ : @wazzadu.com

รายละเอียด


ครั้งแรก !!! กับงานจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจบนออนไลน์ ด้านนวัตกรรมทางวัสดุ,สินค้าและการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ลักษณะงาน :
1. งานแสดงสินค้าบนแพลตฟอร์มใหม่ ด้านนวัตกรรมสินค้า วัสดุ และการออกแบบทางสถาปัตย์
2. เจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching ผ่านระบบได้ทันที
3. สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ผ่านภาพ 3D ที่แสดงสินค้าเสมือนจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ
4. ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกผ่านระบบได้ทันที

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-1125 วัน

20

February

2020

Wazzadu Talk ครั้งที่ 15
Creative Space Design

13.00 น. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

4 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-1216 วัน

4 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-1245 วัน

5 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมจะเริ่มในอีก

-1280 วัน

7 แบรนด์ที่เข้าร่วม

ดูรายละเอียด
...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ