รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

- เป็นสูตรน้ำ ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะสีขาว
- ผสมน้ำได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งก่อนปลูกสร่้างบ้าน และหลังปลูกสร้างบ้าน
- โซลิกนั่ม ซอยการ์ด เนื่องจาก มีความเข้มข้นสูง เวลาใช้ ให้ผสมน้ำ
- ประหยัดต้นทุน ต่อ ตารางเมตร เนื่องจากมีความเข้มข้นสูง
สามารถ ผสมน้ำได้มากถึง 200 เท่า :
- ขนาด 5 ลิตร ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตร = ขนาดพื้นที่ใช้งาน 200 ตารางเมตร

Online
บทความรีวิวสินค้า