รายละเอียดสินค้า

Cellular Beam เซลลูลาร์ บีม คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

รายละเอียดสินค้า

จากเทคนิคการแปรรูปที่ถูกคิดค้นช่วงสมัยสงครามโลก ในยุคที่เหล็กขาดแคลน สู่การผลิตในยุคอุตสาหกรรมแบบ Automation Fabrication เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง Cellular Beam เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลังคา (Roof Beam) และ คานรับพื้น (Floor Beam) โดย Steel Solution มีบริการผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Customized) หรือ แบบมาตรฐานที่ทีมงาน Steel Solution แนะนำ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัด H-Beam จะถูกนำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัดให้สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ 10-20% ด้วยการนำเหล็ก H-Beam มาตัดบริเวรเอว (Web) ตามรูปแบบที่วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด “องศาของมุมตัด” หรือ “รัศมีความโค้ง” และ”ระยะห่างระหว่างช่องเปิด” เพื่อให้เหมาะสมกับการรับแรงของโครงสร้างอาคารในแต่ละหลัง จากนั้นจึงนำกลับมาเชื่อมคืนดังรูปแบบที่ต้องการ โดยคานลักษณะนี้หากช่องเปิดเป็นรูกลม จะเรียกว่า “Cellular Beam”

คุณสมบัติ

ประเภทเหล็ก เหล็ก H-Beam

ราคาเริ่มต้น

1 ตันขึ้นไป 2x,xxx บาท
Online

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน